انصراف از پیوندهای مرور
صفحه اصلی
حوزه ریاست
معاونت ها
دانشکده ها
دانشجویان
استادان
همایشها و سمینارها
نشریات علمی پژوهشی
تماس با ما
انصراف از پیوندهای مرور
اعضای هیات علمی
سامانه آموزش
کارنامه پژوهشی اساتید
کمیته رفاهی اعضای هیات علمی
صفحه اصلی
اعضای کمیته رفاهی اعضای هیات علمی
پرسشنامه نیاز سنجی اعضای هیات علمی
فرمهای مورد نیاز
دریافت فیش حقوقی
درج تالیفات اعضای هیات علمی
لیست کتب ترجمه شده توسط سایر دانشگاه ها
اتوماسیون اداری(رایورز)
سامانه صدور گواهی حقوق
Modify settings and columns
Skip Navigation Linksدانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج > استادان
لیست کتب ترجمه شده سایر دانشگاه ها
  
نمایش: 
دانشگاه آزاد ارومیه.TIF
دانشگاه آزاد ارومیهاستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
دانشگاه آزاد بوئین زهرا.tif
دانشگاه آزاد بوئین زهرااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
دانشگاه آزاد بیرجند.tif
دانشگاه آزاد بیرجنداستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
دانشگاه آزاد تهران مركزی.tif
دانشگاه آزاد تهران مركزیاستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
دانشگاه آزاد دلیجان.TIF
دانشگاه آزاد دلیجاناستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
دانشگاه آزاد دورود.tif
دانشگاه آزاد دوروداستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
دانشگاه آزاد سنندج.TIF
دانشگاه آزاد سنندجاستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
دانشگاه آزاد هشتگرد.tif
دانشگاه آزاد هشتگرداستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
مرکز آموزشی آران و بیدگل.tif
مرکز آموزشی آران و بیدگلاستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
لینک های مفید | حسابرسي مشتركين اينترنت | پست الکترونیک | کتابخانه دانشگاه | کتابخانه دیجیتال | سامانه ثبت نام | همایش ها و سمینارها | اعضای هیات علمی

تمامی حقوق برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج محفوظ است.