با توجه به جايگاه رفيع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شان و قداست والای محيطهای آموزش عالی کشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای هيئت علمی و لزوم بهره وری از استادان فرهيخته، کارآمد و مومن به آرمانهای انقلاب اسلامی و برای ايجاد وحدت رويه در بررسی صلاحيت های داوطلبان عضويت در هيات علمی ، هيات عالی جذب اعضای هيات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور تشکيل گرديده است در آيين نامه که مصوب جلسات 608 و 623 مورخ 19/4/86 و 10/2/87 شورای عالی انقلاب فرهنگی است، هيات مرکزی جذب اعضای هيئت علمی وزارتين علوم ، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هيات مرکزی جذب وزارتين و همچنين هيات های اجرائی جذب اعضای هيات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی هيات های اجرائی جذب ناميده شده اند

شرح وظایف دبیرخانه هیات جذب استان

 1- اعلام فراخوان عمومی جذب

2- شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیات علمی دانشگاه بر اساس فراخوان

3- بررسی پرونده استخدامی متقاضیان جذب هیات علمی در استان و مطرح نمودن تقاضا و سوابق تکمیل شده افراد داوطلب در شورای هیات اجرایی جذب استان و تکمیل فرایند جذب متناسب با وضعیت متقاضیان تمام وقت، بورسیه و طرح خدمت

4- تشکیل کارگروههای بررسی توانایی علمی و ابلاغ به اعضا کارگروه

5- برگزاری جلسات مصاحبه علمی

6- برگزاری جلسات هیات اجرایی جذب استان

7- اجرای مصوبات هیات اجرایی جذب استان و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط

8- انجام مکاتبات با مرکز جذب و نظارت (وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری)

9- ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی در چارچوب آیین نامه ها و مقررات مربوطه

10- پاسخگویی به متقاضیان و معترضین نتایج جذب هیات علمی

 

شرايط عمومي استخدام

متقاضیان استخدام ، عضویت هیئت علمی باید واجد شرایط عمومی به شرح ذیل باشند:د

تابعیت جمهوری اسلامی

تدین به یکی از اذیان رسمی مصرح در قانون اساسی

وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ،اعتقاد به کارآمدی نظام و مردم سالاری دینی و پرهیز از وارد کردن خطوط سیاسی ناسازگار در حوزه فعالیتهای علمی

تعهد به قانون اساسی ،اصل ولایت فقیه و التزام عملی به فرامین رهبری

التزام عملی به احکام اسلام (انجام واجبات و پرهیز از محرمات) و آشنائی با احکام شرعی کثیر الابتلا

تبصره یک

در تشخیص التزام عملی متقاضیان به احکام اسلامی،ملاک وضعیت فعلی آنان در هنگام استخدام است

تبصره دو

اقلیتهای دینی رسمی ، مندرج در قانون اساسی به شرط آنکه متظاهر به نقض احکام اسلامی نباشند، از حکم این بند مستثنی هستند

عدم سابقه فعالیت موثر علیه نظام جمهوری اسلامی و نداشتن سابقه وابستگی یا گرایش به سازمانها و تشکلهای محارب و معاند با جمهوری اسلامی

برخورداری از حسن شهرت اخلاقی ، عقیدتی و سیاسی،عدم اعتیاد به مواد مخدر،نداشتن سوابق محکومیت کیفری و انتظامی،عدم اشتهار به فسق و فجور و اعمال منافی عفت عمومی و رفتار خلاف حیثیت شغلی

التزام به قوانین و مقررات صنفی ،اخلاق حرفه ای(طبق سوگند نامه)د

برخورداری از سلامت جسمی و روحی لازم و نداشتن نقص عضو موثر

عدم منع قانونی از لحاظ خدمت نظام وظیفه

نحوه ارسال مدارک جهت درخواست عضویت

1- تکمیل و ارسال فرم درخواست استخدام:

فرم مورد نظر را میتوانید ازلینک فرمهای استخدام (فرم شماره 1،فرم شماره 20 الی 25)، دریافت نموده و پس از تکمیل فرم ، آن را شخصا به دبیرخانه هیئت علمی واحد مورد نظر تحویل فرمائید.

2- مدارک اولیه مورد نیاز در این مرحله

در این مرحله از فرایند جذب هیئت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی ، متقاضیان باید مدارک اولیه خود را به همراه فرم درخواست عضویت به دبیرخانه هیئت علمی تحویل فرمائید. این مدارک شامل موارد ذیل است:

الف)فرم درخواست استخدام

ب)کپی شناسنامه

ج)کپی کارت ملی

د)کپی کارت پایان خدمت یا معافیت

ه)کپی مدارک تحصیلی(کاردانی ، کارشناسی و........)

و)خلاصه ای از رزومه تحصیلی،کاری و شخصی

پس از تائید مدارک اولیه متقاضی ، طی تماسی از طرف دبیرخانه هیئت اجرائی جذب ، به متقاضی اعلام میگردد تا جهت تکمیل مدارک مورد نیاز ذیل اقدام نماید.

مدارک مورد نیاز برای متقاضیانی که درخواست استخدام آنان در هیات اجرائی جذب استان کردستان مورد موافقت قرار گرفته است.

1- تصوير برابر با اصل شده مدرك تحصيلي كارشناسي (دانشنامه يا گواهي موقت)

2- تصوير ريز نمرات برابر با اصل شده مقطع كارشناسي

3- تصوير برابر با اصل شده مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد(دانشنامه يا گواهي موقت)

4- تصوير ريز نمرات برابر با اصل شده مقطع كارشناسي ارشد

5- تصوير برابر با اصل شده مدرك تحصيلي دكتري (دانشنامه يا گواهي موقت)

6- تصوير ريز نمرات برابر با اصل شده مقطع دكتري

7- تصوير همه صفحات شناسنامه(صفحه ازدواج و طلاق، صفحه توضيحات) 2 نسخه

8- 10 قطعه عكس 4*3

9- تصوير كارت ملي 2 نسخه

10- تصوير كارت پايان خدمت و يا معافيت براي آقايان 2 نسخه

11- گواهي اشتغال به تحصيل جهت متقاضيان بورسيه (لازم به ذكر است در گواهي ارسالي براي دانشجويان دانشگاههاي دولتي قيد عبارت آموزش رايگان بودن تحصيل و يا قيد مبلغ شهريه تحصيلي از سوي دانشگاه محل تحصيل الزامي مي باشد.)

12- تعهد نامه محضري عدم اشتغال به كاربه صورت تمام وقت در ساير ارگانها و سازمانها و ساير موسسات خصوصي

13-تكميل فرمهای استخدامی

14- گواهي سوابق ايثارگري اعم از حضور در جبهه يا همكاري با بسيج و غيره

15- تصوير آخرين حكم كارگزيني در صورت داشتن سابقه اشتغال 2 نسخه

16- در صورت استخدام پيماني يا رسمي تصوير آخرين حكم استخدامي در موسسات آموزش عالي 2 نسخه

17- آگهي فراخوان منتشره در روزنامه كثيرالانتشار 2 نسخه

18- اصل فرم مشخصات متقاضي(فرم شماره 1) 2 نسخه

19- گزارش مختصري از دوران زندگي 2 نسخه

20- تصوير حكم بازنشستگي در صورت داشتن سابقه بازنشستگي از موسسات آموزش عالي يا غيره

كميته هاي بررسي صلاحيت

كميته هاي تخصصي هیات اجرائی جذب در موارد مطروحه جهت تسریع در روند بررسی جذب،کارگروه بررسی های علمی و عمومی زیر نظر خود تشکیل می دهد

الف - کارگروه بررسی توانائی علمی

به منظور بررسی توانائی علمی متقاضیان جذب (استخدام پیمانی،تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی،از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و طرح سربازی و غیره) و همچنین متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی،کارگروه بررسی توانائی علمی در تخصصهای مختلف زیر نظر هیئت اجرائی جذب حسب مورد تشکیل خواهند شد.

ب - کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

به منظور بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان جذب (استخدام پیمانی،تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی،از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی و طرح سربازی و غیره) و همچنین متقاضیان استفاده از رتبه تحصیلی،کارگروه بررسی صلاحیت عمومی زیر نظر هیئت اجرائی جذب تشکیل خواهند شد.