مرکز کامپیوتر

انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام ورودیهای جدید

زمانبندی انتخاب واحد

تعریف تمامی کد دروس و ثبت پیش نیاز و .... برای کل رشته ها

انجام امور مربوط به سرورهای آموزشی و مالی و دانشجویی و اتوماسیون تغذیه و صندوق رفاه دانشجویی

پشتیبان نرم افزار سیدا  و کلیه نرم افزارهای آن و سایت سیدا

پشتیبان استان کردستان در خصوص نرم افزار سیدا و همچنین نرم افزارهای مربوط به آن

تعریف دسترسی و کد کاربری و کلمه عبور برای تمامی کاربران سیدا و مدیران گروه و اساتید محترم

انجام مصوبات شورای آموزشی و ثبت در سیستم سیدا

تهیه فایل آمار و اطلاعات

نظارت بر ایجاد کد شناسه اساتید

تفاوت بر نحوه کلاس بندی بر اساس تقویم آموزشی

انجام امورات مربوط به سامانه احراز هویت مرکز سنجش و پذیرش

پشتیبانی سخت افزاری سرورها ، یو پی اس هاو تجهیزات شبکه