اسامی اعضاي هیات امناي استاني دانشگاه آزاد اسلامي در كردستان

 • دكتر محمد قربان كياني رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
 • حجت الاسلام و المسلمين حسيني شاهرودي نماينده محترم ولي فقيه در استان كردستان
 • دکتر علیرضا منادی سفیدان 
 • بهمن مرادنیا استاندار كردستان             
 • حجت الاسلام و المسلمين بیابانی مسؤول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاههاي آزاد استان كردستان
 • دکتر سیدصادق زمانی نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی کردستان
 • دكتر  فردین اخلاقیان نماینده وزیر علوم در هیات امنای استان کردستان              
 • دكتر سیامک واحدی رييس دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
 • دکتر جلال رحیمی عضو هیات امنای استان کردستان
 • دکتر محسن پیشوایی علوی عضو هیات امنای استان کردستان
 • دکتر شاهین فکور عضو هیات امنای استان کردستان
 • دکتر جهانشیر امینی عضو هیات امنای استان کردستان   
 • دكتر عثمان باقدم رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد مريوان
 • دكتر کیوان شافعی رييس دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز
 • حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای سیدموسی موسوی عضو هیات امنای استان کردستان
 • ماموستا محمد محمدی عضو هیات امنای استان کردستان