مراسم رونمایی کتاب زیوه ری زمان به روایت تصویر

   

همایش ملی هورامان انسان، طبیعت ، زندگی به روایت تصویر


همایش منطقه ای هویت سینمای کوردی


بازدید دبیر کل یونسکو از مرکز تحقیقات کردستان شناسی

 

 


مراسم رونمایی از کتاب کلیله و دمنه به روایت تصویر


 مراسم رونمایی از کتاب روژژمیری شاریک در جشنواره تئاتر سقز به روایت تصویر


مراسم نقدو بررسی کتاب روژژمیری شاریک در کافه کال به روایت تصویر

 

مراسم نقد و بررسی کتاب کلیله و دمنه به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی به روایت تصویر


نشست تخصصی کرد و فرهنگ ملل کردها، بازنمایی یا تاسیس جایگاه از سوژه شدن تا سوژگی به روایت تصویر

 

اولین همایش ملی کرفتو به روایت تصویر


مراسم رونمایی از کتاب تاریخ ادبیات کردی از آغاز تا جنگ جهانی اول و کتاب سیمای فولکلور در شعر نالی به روایت تصویر

     
   

نشست علمی کردستان؛ اسناد و نسخ خطی به روایت تصویر