عنوان همایش  تاریخ برگزاری دبیرعلمی  همایش   پوستر همایش

همایش ملی هورامان

انسان، طبیعت ، زندگی

اردیبهشت 94 دکتر امید ورزنده
 

اولین همایش منطقه ای

هویت و سینمای کردی

 اردیبهشت 94  دکتر خسرو سینا