کارشناسی پیوسته   

(چارت رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی)

حقوق
حسابداری
اقتصاد
مدیریت
کارشناسی نا پیوسته حسابداری

کارشناسی ارشد

(چارت رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد)

مدیریت کسب و کار (MBA) - گزایش مالی


مدیریت کسب و کار (MBA) - گزایش بازاریابی

مدیریت اجرایی و مدیریت بازرگانی-گرایش بیمه

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی

مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین المللی

 مدیریت بازرگانی- بازرگانی داخلی

مدیریت استراتژیک

 مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک

 مدیریت بازرگانی- کارآفرینی

 مدیریت اجرایی

 حقوق خصوصی

 حقوق جزا و جرم شناسی

حسابداری

 تاریخ ایران اسلامی

تاریخ ایران باستان

دکتری

(چارت رشته های تحصیلی مقطع دکتری)

 
حسابداری

مدیریت صنعتی - گرایش مدیریت تولید و عملیات

مدیریت دولتی - گرایش مدیریت منابع انسانی

مدیریت بازرگانی - گرایش بازاریابی

مدیریت مالی

حقوق عمومی

حقوق خصوصی

حقوق کیفری و جرم شناسی

رشته فلسفه هنر

 

 

 • گروه تربیت بدنی
  • مدیر گروه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری: جناب آقای دکتر خالید محمدزاده سلامت
  • کارشناس گروه: خانم مرادی
  • گروه تربیت بدنی دارای رشته ها و مقاطع زیر است:
   مقطع رشته چارت
   کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت دبیر دانلود
   کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی دانلود
   کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانلود
   کارشناسی ارشد فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض دانلود
   کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی در ورزش دانلود
   کارشناسی ارشد روان شناسی ورزشی دانلود
   کارشناسی ارشد تربیت بدنی - رفتار حرکتی و آموزش تربیت بدنی دانلود
   دکتری مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان ها دانلود
   دکتری فیزیولوژی ورزشی - قلب و عروق و تنفس دانلود

 • گروه علوم اجتماعی

مدیر گروه: جناب آقای دکتر جلیل سحابی

کارشناس گروه: خانم مرادی

گروه علوم اجتماعی دارای رشته ها و مقاطع زیر است:

مقطع رشته چارت
کارشناسی پژوهشگری دانلود
کارشناسی مردم شناسی دانلود
کارشناسی ارشد ناپیوسته پژوهش علوم اجتماعی دانلود