این دپارتمان همزمان با سایر دپارتمان های مرکز تحقیقات کردستان شناسی در تابستان 1393 فعالیت خود را آغاز کرد. مهمترین وظیفه این دپارتمان تلاش برای تشویق محققان و پژوهشگران حوزه تاریخ و میراث فرهنگی جهت انجام تحقیقات در حوزه تاریخ و میراث فرهنگی کردستان است.همچنین این دپارتمان از پژوهش های علمی در این حوزه از جمله طرح تحقیقاتی و پایان نامه و کتاب حمایت همه جانبه می نماید.این دپارتمان در تلاش است که در افق آینده خود به محلی برای تمرکز فعالیت های پژوهشی در حوزه تاریخ و میراث فرهنگی کردستان در منطقه غرب کشور تبدیل شود. 
مهمترین برنامه ها: 
1- برگزاری سلسله نشست های علمی با حضور اساتید و پژوهشگران در موضوعات مربوط به تاریخ و میراث فرهنگی کردستان. 
2- برگزاری حداقل دوسال یکبار همایش های ملی و بین المللی در باره تاریخ و میراث فرهنگی کردستان. 
3- حمایت مالی و معنوی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که موضوع پایان نامه و رساله آنان مرتبط با تاریخ و میراث فرهنگی کردستان باشد. 
4- حمایت مالی و معنوی از طرح های تحقیقاتی در ارتباط با تاریخ و میراث فرهنگی کردستان. 
5- حمایت همه جانبه در جهت چاپ کتاب هایی که در ارتباط با تاریخ و میراث فرهنگی کردستان نوشته شود. 
6- انعقاد تفاهم نامه همکاری با سایر مراکز پژوهشی کشور در جهت رونق تحقیقات علمی در ارتباط با تاریخ و میراث فرهنگی کردستان. 
7- تلاش برای جمع آوری نسخ خطی و کتاب های تاریخی که در میان خانواده های کردستانی وجود دارد. 
8- غنی سازی بخش تاریخ و میراث فرهنگی کتابخانه مرکز تحقیقات کردستان شناسی جهت استفاده محققان و دانشجویان. 
9- تلاش برای جمع آوری تاریخ شفاهی کردستان و تدوین آرشیو صوتی و تصویری در این زمینه. 
10- تدوین دانشنامه شهرهای مختلف کردستان و ...