شرح وظايف: با توجه به اهميت سلامت معنوي و ظاهري فضاهاي علمي، آموزشي و پژوهشي کشور، کميته هاي انضباطي در راستاي پاسداري از جايگاه رفيع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محيطهاي آموزشي و پژوهشي و تامين حقوق عمومي دانشگاهيان تشکيل مي شوند. اين کميته ها، وظيفه رسيدگي به تخلفات دانشجويي را به گونه اي که اين آيين نامه تعيين مي کند، به عهده مي گيرند.

 

«خلاصه آیین نامه انضباطی دانشجوئی»

   مراجع رسيدگي

الف. كميته انضباطي بدوي

ب. كميته انضباطي تجديدنظر

ج. كميته  انضباطي مرکزي

   اقدامهای ارشادی، بازدانده و تنبیهات

1-5- معرفی به دفاتر مشاوره دانشجویی با تعیین تعداد جلسات

2-5-معرفی به دفاتر فرهنگی یا دفتر نهاد مقام معظم رهبری جهت مشاوره

3-5-شرکت در کارگاه های تخصصی یا فعالیتهای ورزشی

4-5- انجام یک پروژه پژوهشی در مورد مشکل انضباطی و ارائه گزارش آن در کمیته بدوی

5-5-اخطار و احظار شفاهی

6-5-تذکر کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

7-5-اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

8-5- تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

9-5- توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

10-5-اخذ تعهد کتبی از دانشجو مبنی بر عدم تکرار تخلف

11-5- محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه و یا تغییر در آنها از قبیل وام ، خوابگاه و غیره از یک ماه تا طول مدت زمان باقیمانده از تحصیل

12-5-دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باشد.

13-5- حذف درس مربوط به تخلف آموزشی

14-5-دادن نمره 25/0 در دروس مربوط به تقلب

15-5-عدم اجازه دفاع از پایان نامه یا رساله

16-5-ابطال پایان نامه یا رساله

17-5-استرداد تمام وجوه تشویقی مالی

18-5-لغو و ابطال کلیه امتیازات و مدارک مربوط به تخلفات علمی و پژوهشی

19-5- منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال تحصیلی بدون احتساب سنوات

20-5- منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال تحصیلی با احتساب سنوات

21-5- منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال تحصیلی بدون احتساب سنوات

22-5- منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال تحصیلی با احتساب سنوات

23-5- منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال تحصیلی بدون احتساب سنوات

24-5- منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال تحصیلی با احتساب سنوات

25-5- منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال تحصیلی بدون احتساب سنوات

26-5- منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال تحصیلی با احتساب سنوات

27-5-تغییر محل تحصیل دانشجو (در صورت لزوم همراه با تغییر رشته تحصیلی ضمن رعایت مقررات آموزشی و آزمون)

28-5-اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی برای واحدهای دیگر

29-5-اخراج و محرومیت از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی از 1تا5 سال

30-5- اخراج و محرومیت از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی از 1تا5 سال و پیشنهاد و اعلام آن به وزارتین علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش و پزشکی جهت اخراج و محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاهها  و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی از 1تا5سال

امحاء حکم: وفق تبصره 3 ماده 14 بخشنامه شماره 57131/10 مورخه 09/08/94 ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی (احکام منطبق بر بندهای 1تا8 در پایان تحصیل دانشجو خود به خود امحاء می شوند و امحای آثار آنها نیازی به موافقت کمیته تجدید نظر یا مرکزی ندارد.)

تخلفات

الف- جرايم عمومي و قضايي

ب- تخلفات آموزشي و اداري

ج - تخلفات سياسي و امنيتي

د - تخلفات اخلاقي

تفكيك تخلفات

الف. جرايم عمومي و قضائي

۱-الف. تهديد يا ارعاب يا سلب امنيت .

۲-الف. اخاذي يا تطميع براي ارتکاب جرايم يا تخلفات مندرج در اين آيين‌نامه .

۳-الف. توهين يا فحاشي يا هتک حرمت .

۴-الف. افتراء يا نشر اكاذيب

   ۵-الف.ضرب و جرح         

۶-الف.جعل

۷-الف. سرقت

۸-الف.ارتشاء، کلاهبرداري، اختلاس

۹-الف. قتل

ب. تخلفات آموزشي و اداري

   ۱- ب: تقلب

   ۲- ب :  تقلب در امتحان پايان ترم        

   ۳- ب. تقلب در امتحان ميان ترم

   ۴-ب: خارج نمودن پاسخنامه از جلسه  امتحان، امحا ورقه و پاره کردن 

   ۵- ب. تقلب به صورت جايگزيني

   ۶- ب. ارتكاب هر فعلي كه موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه‌هاي دانشگاه يا خوابگاه شود.

   ۷- ب. ايراد خسارت به اموال عمومي يا خصوصي و يا خيانت در امانت

ج. تخلفات سياسي

۱-ج. دادن اطلاعات خلاف واقع يا كتمان واقعيات از روي عمد نسبت به خود يا گروهك‌هاي محارب يا مفسد يا افراد وابسته به آنها

۲-ج. عضويت در گروهك‌هاي محارب يا مفسد يا ملحد يا هواداري وانجام دادن هر عملي به نفع آنها   

۳-ج .فعاليت و تبليغ به نفع گروهك‌ها و مكاتب الحادي غيرقانوني

۴ - ج. توهين به شعائر اسلامي يا ملي و ارتكاب اعمالي بر ضد نظام جمهوري اسلامي (مانند فحاشي و استعمال الفاظ ركيك به طور شفاهي يا كتبي از طريق شعارنويسي، پخش اعلاميه و … )

 ۵-ج. ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه 

د. تخلفات اخلاقي

 ۱-د. استعمال مواد مخدر،اعتيادآور يا روان گردان يا شرب خمر يا قمار يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اين‌گونه موارد  

 ۲-د. به‌کارگيري، خريد و فروش يا تكثير و توزيع نوارهاي ويديوئي يا صوتي يا لوح‌هاي رايانه‌اي مبتذل و مستهجن

 ۳-د. عدم رعايت پوشش اسلامي و استفاده از پوشش غيرمتعارف يا آرايش مبتذل

 ۴-د. به‌کارگيري، توزيع يا تكثير كتب، مجلات، عكس‌هاي مستهجن و يا آلات لهو و لعب

 ۵-د. عدم رعايت شئون دانشجويي

 ۶-د. داشتن رابطه نامشروع

 ۷-د.تشكيل يا شركت در جلسات نامشروع

 ۸-د. انجام  عمل منافي عفت

نحوه اعتراض دانشجو به آراي صادره و تخفيف يا تشديد احکام

۱- دانشجو از زمان دريافت راي کميته انضباطي ، به مدت ۱۵ روز اداري فرصت دارد نسبت به حکم صادره در کميته بدوي اعتراض کند.  

۲- دانشجو درخواست تجديد نظر خود را به طور کتبي به دبير کميته انضباطي واحد تحويل داده و مراحل پيگيري درخواست وي در واحد دانشگاهي انجام مي شود و دانشجويان از مراجعه براي پيگيري پرونده انضباطي خود به سازمان مرکزي خودداري نمايند . در صورت نياز حضور دانشجو در سازمان مرکزي ، کميته تجديد نظر و مرکزي هماهنگي لازم را با واحد دانشگاهي به عمل خواهد آورد .

۳-  در صورتي که دانشجو از رؤيت حکم اوليه استنکاف نمايد يا در مهلت مقرر نسبت به حکم اوليه اعتراض نکند ، حکم اوليه عينا قطعي محسوب مي شود .

۴- تمرد دانشجو از پذيرش و اجراي احکام و دستوراتي که کميته انضباطي صادر مي کند يا تکرار تخلف ، خود تخلف محسوب شده و پس از رسيدگي در کميته بدوي مي تواند موجب اعمال مجدد تنبيه و يا يک تا دو درجه تشديد تنبيه بر اساس ترتيب تنبيهات مندرج در مفاد آيين نامه شود  .

۵- واحد مي تواند در صورت عدم حضور دانشجو براي تفهيم تخلف يا استنکاف از دريافت راي کميته انضباطي ، کليه عمليات آموزشي وي اعم از ثبت نام و فراغت از تحصيل و مانند آن را تا حضور وي و تکميل مراحل رسيدگي متوقف کند.

۶- به تخلفات دانشجويان مهمان و انتقالي ، کميته انضباطي دانشجويي بدوي واحد دانشگاهي که تخلف در زمان تحصيل دانشجو در آنجا صورت گرفته است رسيدگي خواهد کرد و چنانچه در موقع اجراي حکم ، دانشجو در آن واحد نباشد کميته انضباطي دانشجويي واحدي که محل تحصيل  دانشجو است مکلف به اجراي حکم صادره خواهد شد .

۷-  رسيدگي به درخواست انصراف ، ميهماني يا انتقالي آن دسته از دانشجويان که پرونده تخلفشان در کميته هاي انضباطي در دست رسيدگي است يا اجراي احکام انضباطي صادر شده  در خصوص آنان به انجام نرسيده است ، منوط به  موافقت و اعلام نظر قطعي آن کميته هاست .

 

مواردي از تخلفات آموزشي

۱- تقلب در امتحان: استفاده غير مجاز از کتاب و جزوه و... در جلسه امتحان در جهت پاسخگويي به سوالات يا هر عملي که منجر به تغيير نمره دانشجو از منبعي غير از دانسته هاي خود دانشجو شود با تاييد استاد تقلب محسوب شده و نمره ۲۵/۰ براي درس مربوطه درج خواهد شد  .

۲- چنانچه تقلب دانشجويي براي اعضاي کميته انضباطي محرز شد طبق بندفوق  با وي رفتار خواهد شد و در هر شرايطي جاي هيچ گونه مساعدتي از قبيل حذف يا تغيير نمره وجود نخواهد داشت .

۳- خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان ،امحا ي ورقه و پاره کردن آن و فرستادن ديگري به جاي خود به جلسه امتحان  از مصاديق ديگر تقلب محسوب شده و علاوه بر درج نمره ۲۵/۰ در درس مربوطه ، تنبيهات ديگري نيز براي دانشجوي متخلف  طبق مفاد آيين نامه به اجرا در خواهد آمد .

۴- تخلف در امتحان : نقض مقررات جلسه امتحان بدون ارتکاب فعل يا وجود قرائن ديگر که عامل معنوي در تقلب را محرز کند و هر آنچه که موجب افزايش دانسته هاي دانشجو نشود، که اهم مصاديق آن عبارتند از : همراه داشتن کتاب، جزوه، برگه يادداشت ، موبايل ، ام پي تري پلير، ماشي حساب و ... ( مگر با مجوز استاد ) . نوشتن اسم غير واقعي روي برگه امتحاني، ترک جلسه امتحان پس از رؤيت سؤالات و قبل از امضاي ليست حضور و غياب ، فراهم نمودن شرايط براي استفاده ساير دانشجويان از پاسخنامه خود  يا کمک به ديگران براي پاسخگويي به سؤالات که با متخلف برحسب شدت و ضعف تخلف  طبق آيين نامه رفتار خواهد شد .

در صورت تصحيح رفتار، عدم تکرار تخلف ، کميته انضباطي دانشجويي بنا به تشخيص خود مي تواند اجراي تمام يا بخشي از حکم را به حالت تعليق درآورد .