در راستاي حفظ سلامت دانشجويان و ارتقاي سطح علمي، اخلاقي، فكري و بهداشت تن و روان دانشجويان خوابگاههاي دانشجويي اهمّيت بسزايي در واحد دانشگاهي دارد. این واحد دانشگاهی با در اختیار داشتن مجتمع خوابگاه ملکی شالمان باگنجایش750  نفر در سال به دانشجویان دختر ارائه سرویس نموده است.

در این مجتمع خوابگاهی امکانات رفاهی از قبیل اتاق ورزش، مشاوره و مطب پزشک، سالن مطالعه، سالن نمایش، تلفنخانه، کافی­نت، بوفه، کتابخانه، لباسشويي، خشك شويي غیره ... در اختیار دانشجویان ساکن در خوابگاه قرار داده شده است. 

 4 نفر ناظمه در شیفتهای مختلف (24 ساعته) حضور داشته و به امورات مختلف خوابگاه رسیدگی و حضور و غیاب و ورود و خروج دانشجویان را کنترل می نماند و هر گونه نواقص و مشکلات را مستقیماً به مسؤل امور خوابگاه بطور مستمر گزارش می نمایند.

2 نفر نگهبان حراست فیزیکی از خوابگاه را بعهده دارند. همچنین 3 نفر خدمه،1نفر تاسیسات وزانه در خوابگاه حضور دارند و به امورات مربوطه رسیدگی می نمایند.

اهم فعاليت‌هاي امور خوابگاه‌ها

ثبت‌نام دانشجويان متقاضی و تكميل فرم‌هايي كه درخصوص اخذ خوابگاه به دانشجويان تحويل داده شده است.

ثبت درخواست، تأئيد درخواست ، عقد قرارداد يكساله ، تشكيل پرونده ، كد‌گذاري و ثبت قرارداد به صورت ماشینی.

ارائه توضيح به دانشجويان در مورد قوانين و مقررات خوابگاه و معرفي آنان به خوابگاه.

دريافت فيش‌هاي واريزي جهت ثبت‌نام خوابگاه و ثبت آنها پس از تأئيد اداره مالي و بايگاني فيش‌ها (­پس از تائيد مالي و ارائه فيش به امور خوابگاه‌ها، پشت كارت‌هاي خوابگاه مهر زده مي‌شود).

شرح وظایف مسئول امور خوابگاه

o  ارتباط با خانواده‌هاي دانشجويان به منظور هماهنگي بيشتر در رفع مشكلات آنان.

o  تسويه حساب دانشجوياني كه فارغ‌التحصيل مي‌شوند و يا از خوابگاه انصراف مي‌دهند (پرونده و كليه فيش‌هاي واريزي دانشجو بررسي و بدهكاري يا طلب ايشان محاسبه شده و در فرم‌هاي مخصوص نوشته و به اداره مالي ارسال مي‌گردد. سپس حكم تخليه برگه دانشجو از خوابگاه صادر مي‌شود).

o  صفر كردن بدهي دانشجويان پس از پايان قرارداد يكساله و تمديد قرارداد.

o  بازديد از خوابگاه‌ها و بررسي مشكلات و نيازمندي‌هاي خوابگاه‌ها.

o  پيگيري مشكلات دانشجوياني كه در خوابگاه اسكان داشته و يا دچار حادثه يا بيماري و يا مشكلي شده‌اند.

o  توجيه ناظمه­ ها، نگهبانان، خدمه و سایر عوامل درگیر در امور خوابگاه‌ها در خصوص شرح وظايف آنان و تعريف برنامه كاري براي ايشان.

o  آموزش نحوه نگهداري از وسايل خوابگاه و ساير اماكن رفاهي به دانشجويان مقيم خوابگاه در بدو ورود به خوابگاه.

o  برگزاري اردوهاي زيارتي و سياحتي و گردشگري به شهرها و مكان‌هاي مقدس جهت تعميق باورهاي ديني دانشجويان و برگزاري اردوهاي علمي به منظور آشنايي دانشجويان با مراكر فرهنگي، اجتماعي و سياسي.

o  ايجاد رقابت سالم و تشويق دانشجويان جهت اجراي برنامه‌هاي جمعي در خوابگاه.

مراحل لازم جهت اسكان در خوابگاه توسط دانشجويان

دريافت فرم مربوطه از امور خوابگاه‌ها پس از ثبت‌نام در دانشگاه.

تائيد فرم تكميل شده توسط مدیر دانشجويي.

تحويل فرم تائيد شده به امور خوابگاه‌ها.

ارائه آزمايشهاي بهداشتي مربوطه قبل از ورود به خوابگاه و تأئيد پزشك دانشگاه در فرم درخواست.

ارائه تصوير پرينت درسي و يك برگ پرينت كامپيوتري درخواست كه به تائيد معاونت دانشجويي رسيده است و دريافت فيش هزينه جانبي و دو قطعه عكس به امور خوابگاه‌ها.

تكميل فرم‌هاي قرارداد.

تحويل معرفي نامه به خوابگاه از امور خوابگاه‌ها.

تذكرات

دانشجويان گرامي لازم است درحفظ و نگهداري كارت خوابگاه كوشا باشند. در صورت مفقود شدن در اسرع وقت به اداره خوابگاه اطلاع دهند.

دانشجو بدو ورود به خوابگاه مي‌بايست نامه معرفي از اداره خوابگاه‌ها و كارت خوابگاه را به متصديان ارائه دهند.

رعايت نظم و بهدشت و قوانين و مقررات خوابگاه

قرارداد اسكان در خوابگاه بمدت يك ترم مي‌باشد.

دانشجويان مي‌بايست مبلغ اجاره را اول ترم واريز و پس از تائيد مالي به اداره خوابگاه‌ها ارائه دهند.