شرح وظایف امور مشمولین

1-       معرفی دانشجویان مشمول جدیدالورود به دفاتر پستی پلیس +10 و  اخذ مجوز ثبت نام موقت 

2-       بررسی مجوز موقت ثبت نام و دریافت معافیت تحصیلی مشمولان از وظیفه عمومی

3-       بررسی و رویت اصل کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت دانشجویان

4-       ارائه نامه موافقت با ادامه تحصیل کارکنان متعهد در سازمان ها یا وزارت خانه ها از سازمان مربوطه

5-       ترخیص از خدمت سربازان حین خدمت جهت ادامه تحصیل

6-       اخذ تعهد جهت دانشجویانی که دارای برگه معافیت موقت می باشند

7-       ابطال معافیت تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل ، انصرافی ، اخراج یا ترک از تحصیل

8-       بررسی معافیت تحصیلی دانشجویان و طلاب علوم دینی در هر نیمسال تحصیلی

9-       احیا معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی  که درخواست بازگشت به تحصیل را دارند

10       درخواست معافیت تحصیلی به نام واحد مقصد جهت دانشجویان انتقال دائم

11       درخواست مجوزافزایش سنوات مشمولانی که سنوات تحصیل آنان به اتمام رسیده باشد

12       معرفی مشمولان  به وظیفه عمومی جهت خروج از کشور

 تذکرات مهم برای مشمولان وظیفه عمومی:

-          دانش آموزان فارغ التحصیل مقاطع پیش دانشگاهی ( حضوری ) در صورتی که از تاریخ فراغت از تحصیل آنان بیش از یکسال سپری نشده باشد مجاز به ثبت نام می باشند.

-          ترخیص سربازان حین خدمت در مقطع کارشناسی و بالاتر مجاز بوده و ترخیص آنان جهت تحصیل در مقطع کاردانی مجاز نمی باشد.

-          کارکنان وظیفه مجاز به تحصیل همزمان با انجام خدمت نیستند . این افراد در صورت قبولی در دانشگاه و داشتن شرایط ادامه تحصیل ، از خدمت ترخیص خواهند شد.

-          شاغلین به خدمت وظیفه عمومی مشروط بر آنکه خدمت آنان به طور قطع قبل از شروع به تحصیل به اتمام برسد و تعهد نمایند تاریخ پایان خدمت آنان در کارت پایان خدمت در صورتی که ورودی مهر می باشند تا پایان شهریور و اگر ورودی بهمن باشند تا پایان دی ماه خواهد بود در غیر اینصورت قبولی آنان کان لم یکن تلقی می گردد.

-          افرادی که به عنوان سرباز معلم و افرادی که بصورات امریه مشغول خدمت می باشند در صورت تمایل به ثبت نام و تحصیل لازم است از خدمت ترخیص گردند.

-          دارندگان معافیت موقت در مدت اعتبار آن منعی برای ثبت نام و تحصیل ندارند لکن قبل از اتمام مدت اعتبار آن لازم است تمدید اعتبار را پیگیری نموده و نتیجه را به دانشگاه اعلام و مدارک مربوط را تحویل دهند ، در غیر اینصورت به محض اتمام مدت اعتبار باید برای ذینفع درخواست معافیت تحصیلی شده و مشمول لازم است شرایط صدور معافیت تحصیلی را داشته باشد و در صورت عدم صدور معافیت تحصیلی ادامه تحصیل وی ممنوع خواهد بود.

               ثبت نام دارندگان برگ معافیت موقت پزشکی ، صرفاً موکول به صدور مجوز ثبت نام و تحصیل از سوی      پلیس +10 می باشد .

-          افرادی که خاتمه خدمت آنان در طول نیمسال اول ( مهر ماه تا پایان بهمن ماه ) خواهد بود می توانند از نیمسال دوم مشغول به تحصیل گردند . مشروط بر اینکه از لحاظ آموزشی منعی برای مرخصی نداشته باشند.

-          دانشجویان مقاطع کارشناسی و بالاتر پیوسته که پس از انصراف یا اخراج با اخذ مقطع پایین تر و بدون رعایت سقف سنوات تحصیلی ، فارغ التحصیل شناخته می شوند تا پایان خدمت دوره ضرورت یا اخذ معافیت دائم مجاز به ادامه تحصیل نمی باشند .

-          مشمولان غایب یا افرادی که با مجوز افزایش سنوات با درج غیبت دوره قبل را به اتمام رسانده اند مجاز به ثبت نام نیستند.

               فارغ التحصیلان مقاطع دانشگاهی که در مهلت یکسال معرفی ( فرجه یکساله ) موفق به فراغت از تحصیل شده اند مجاز به ثبت نام در مقاطع بالاتر نمی باشند و تا پایان خدمت دوره ضرورت یا اخذ معافیت دائم ، شرایط برخورداری از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت .

-          دانشجویان انتقالی یا تغییر رشته ( یا تواماً ) که با حکم سازمان مرکزی انتقال یافته یا با تغییر رشته آنان موافقت شده است نیاز به انصراف ندارند و بایستی مراتب انتقال یا تغییر رشته آنان توسط واحد مقصد به وظیفه عمومی اعلام گردد.

-           دانشجویان مشمولی که با استفاده از معافیت تحصیلی به دلیل انتقال ، تغییر رشته یا تغییر مقطع مجددا در آزمون شرکت نموده اند مشروط بر اینکه بیش از یک سال از انصراف آنان سپری نشده باشد با ارائه برگ انصراف از تحصیل در رشته و محل قبلی می توانند فرم درخواست معافیت تحصیلی را دریافت نموده و به دفاتر پلیس + 10 مراجعه و مجوز ثبت نام در رشته و مقطع جدید را دریافت نمایند به شرط آنکه : 1- سنوات تحصیل آنان در مقطع قبلی از مدت مجاز سپری نشده باشد  2- تغییر مقطع از مقطع بالا به پایین تر بلامانع است  3- دانشجوی اخراجی نباشد 4- در طول سال های 91 و 92 و 93 از امتیاز آزمون مجدد استفاده ننموده باشد.

-          معافیت تحصیلی دانشجویان انصرافی در طول مدت تحصیل فقط یکبار قابل تمدید است  ( از دیپلم تا دکترا ).

-          ملاک یکبار انصراف از تاریخ 22/08/1390 به بعد بوده  و افرادی که قبل از این تاریخ انصراف داده باشند جز یکبار انصراف آنان محسوب نخواهد شد .

-          مشمولا ن انصرافی در صورت دارا بودن شرایط زیر مجاز به بازگشت به تحصیل می باشند : 1- قبل از ورود به سنوات اعطایی کمیسون موارد خاص دانشگاه از تحصیل انصراف داده باشند 2- از تاریخ انصراف تا تاریخ بازگشت به تحصیل آنان بیش از یکسال سپری نشده باشد 3- دانشگاه با استناد به مصوبه کمیسیون موارد خاص با بازگشت به تحصیل وی موافقت کرده و از وظیفه عمومی بازگشت به تحصیل مشمول را درخواست نماید ( احیا معافیت تحصیلی ) 4- مشمول پس از انصراف از دانشگاه به خدمت اعزام نشده باشد.

-          افرادی که بعد از انصراف و ابطال معافیت تحصیلی با کارت پایان خدمت یا کارت معافیت پزشکی درخواست بازگشت به تحصیل در مقطع و رشته قبلی خود را دارند بایستی از طریق حوزه معاونت آموزشی اقدام نموده و با مجوز کمیسیون موارد خاص سازمان مرکزی به تحصیل بازگردند.

-          طلاب حوزه های علمیه که دارای معافیت تحصیلی حوزه از وظیفه عمومی می باشند مادامی که اشتغال به تحصیل آنان از سوی مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان محل تحصیل تایید شود ( با ذکر شماره و تاریخ معافیت تحصیلی )       می توانند بدون درخواست معافیت تحصیلی در دانشگاه تحصیل نمایند و در صورت ابطال معافیت تحصیلی از سوی حوزه علمیه مربوطه مجاز به ادامه تحصیل در دانشگاه نمی باشند لذا این افراد برای هر نیمسال تحصیلی گواهی اشتغال به تحصیل در حوزه را به دانشگاه ارائه نمایند.

-          فارغ التحصیلان مقاطع دانشگاهی جهت تحصیل در مقطع بالاتر ، باید یکسال از فراغت از تحصیلشان در دوره قبلی نگذشته باشد .

-          افرادی که با سنوات اضافی بدون مجوز دوره قبلی را به اتمام رسانده اند یا دارای غیبت می باشند مجاز به ثبت نام نیستند.

-          مهلت معرفی مشمولین مذکور حداکثر یک سال پس از تاریخ انصراف ، ترک تحصیل و اخراج و فراغت از تحصیل است.

-          فارغ التحصیلان مقطع کاردانی و کارشناسی صرفاً مجاز به شروع به تحصیل در مقطع ناپیوسته بالاتر بوده و شرایط ادامه تحصیل در مقطع پیوسته بالاتر را نخواهند داشت.

میزان سنوات تحصیل در مقاطع مختلف :

نام مقطع

میزان سنوات

کاردانی

2/5سال

کارشناسی ناپیوسته

3 سال

کارشناسی پیوسته

5 سال

کارشناسی ارشد پیوسته

6 سال

کارشناسی ارشد ناپیوسته

3 سال

دکتری پزشکی پیوسته

8 سال

دکتری تخصصی

6 سال

 

-          در مواقع ضروری و یا تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه به وظیفه عمومی ، حداکثر یک سال ( در صورت فارغ التحصیل شدن ) به مدت های تحصیل اعلام شده در جدول فوق ، اضافه خواهد شد.

       

شرایط اخذ مجوز افزایش سنوات برای دانشجویانی که سنوات قانونی آنان به اتمام رسیده است :

-کاردانی و کارشناسی ناپیوسته : به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی گذرانده شده حداقل 50 واحد بوده و معدل کل نیز حداقل 12 باشد .

-کارشناسی پیوسته : به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی گذرانده شده حداقل 100 واحد بوده و معدل کل نیز حداقل 12 باشد .

-کارشناسی ارشد ناپیوسته : به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی گذرانده شده حداقل 18 واحد بوده و معدل کل نیز حداقل 14 باشد .

- دکترای پیوسته ( حرفه ای ) : به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی گذرانده شده حداقل 180 واحد بوده و معدل کل نیز حداقل 14 باشد .

- دکترای تخصصی ناپیوسته : به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی گذرانده شده حداقل 18 واحد بوده و معدل کل نیز حداقل 14 باشد .

چنانچه مشمول تا پایان ترم اول سنوات ارفاقی موفق به فراغت از تحصیل نگردد با ادامه تحصیل وی در ترم دوم سنوات ارفاقی به شرطی موافقت خواهد شد ، که حداقل واحدهای درسی معینی را در ترم اول با شرط معدل کل فوق گذرانده باشد .

این واحدهای پاس شده در ترم اول سنوات ارفاقی برای مقاطع مختلف به شرح ذیل می باشد :

-         کاردانی ، کارشناسی ( پیوسته یا ناپیوسته ) 12 واحد بوده و برای مقاطع دکترا ( پیوسته یا ناپیوسته ) و     کارشناسی ارشد ( پیوسته ، ناپیوسته ) به شرط اتمام واحدهای نظری است .

-          شرایط مشمولان برای خروج موقت از کشور به قرار زیر است : 1- فاقد غیبت باشند 2- وضعیت تحصیلی مشخص داشته باشند 3- در سنوات ارفاقی مازاد بر سنوات مجاز تحصیل نباشند 4- مهلت معرفی مشمولان فارغ التحصیل به پایان نرسیده باشد یا دارای برگ اعزام بدون غیبت باشند.

-          دفعات خروج دانشجو از کشور در هر نیمسال 2 بار بدون توجه به نوع سفر است ( به جز سفرهای ورزشی که به استناد نامه دفتر امور مشترک فدراسیونها و اداره کل تربیت بدنی دانشگاه انجام می گیرد ) مشروط بر اینکه مدت سفر همزمان نبوده فاصله اتمام تا شروع سفر دوم بلافاصله نباشد.

-          مدت خروج از کشور برای سفرهای زیارتی و سفرهای علمی و نیمه علمی حداکثر 30 روز است وبرای سفرهای غیر علمی، شامل سفر به تمام کشورها ( و از جمله سوریه ) حداکثر به مدت 20 روز است.

-          سفرهای زیارتی به عراق و عربستان شامل نامه کاروان یا سازمان حج و زیارت یا ستاد عمره دانشجویی.

-          سفرهای علمی شامل دعوت نامه دبیرخانه یا مجمع برگزار کننده سیمینار – همایش یا کنفرانس در کشور خارجی.

-          سفرهای نیمه علمی شامل مدارک ثبت نام امتحانات زبان یا در سایر زمینه های تخصصی مانند IT

-          سفرهای مطالعاتی ( خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ) مشروط به ارایه پذیرش از دانشگاهها – مجامع علمی و صنعتی دال بر پذیرش وی برای همکاری با اوست که به تایید گروه آموزشی مربوطه  و یا استاد راهنما خواهد رسید.

-          سفرهای ورزشی خاص شرکت دانشجویان در مسابقات ورزشی مورد تایید سازمان تربیت بدنی است و تاییدیه و گواهی امور مشترک فدراسیونها ی ورزشی سازمان تربیت بدنی و نامه اداره کل تربیت بدنی دانشگاه بایستی ملاک تنظیم و صدور قرار گیرد.

  •    سفرهای غیر علمی نیاز به مستند خاصی ندارد و درخواست دانشجو برای صدور گواهی اشتغال به تحصیل وی کفایت می نماید.