جهت ارتباط با دانشکده علوم پایه دانشجویان محترم می توانند اول تلفن گویای مجتمع (5-33184493) را شماره گیری کرده و سپس با انتخاب داخلی مورد نظر با قسمت های مختلف دانشکده تماس بگیرید.

شماره تلفن های ضروری و همچنین داخلی قسمت های مختلف دانشکده

ردیف

حوزه

نام

مستقیم

داخلی

1

ریاست

دکتر نصری

33184715

 

2

مدیر پژوهش

دکتر شمالی

33184858

174

3

مدیرآموزش

خانم مرادی

33184713

 

4

مدیر گروه زیست شناسی

دکتر هوشمندی

 

 

5

مدیر گروه ریاضی و آمار

دکتر محمدی

 

 

6

مدیر گروه فیزیک

دکتر شیخه

 

 

7

مدیر گروه شیمی

دکتر نصری

33184715  

8

بایگانی و فارغ التحصیلان

آقایان برزنجه و زندی

 

148

9

کارشناسان آموزش

آقای فرهادی

 

124

10

اتاق اساتید

آقای خالانی

33184492  

11

کارشناس پژوهش

آقای فیضی 

 

154