دفاعیه کارشناسی ارشد

دانشجوی عزیز،

بدون شک اتمام پایان‌نامه، نتیجه به ثمر رسیدن تلاش و زحمت شما با همکاری اساتید راهنما و مشاور در طی اجرای آن است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مسیر، برای بسیاری از دانشجویان کارشناسی ارشد جلسه دفاع از پایان‌نامه شاید آخرین جلسه دفاعیه باشد. یکی از مواردی که در دفاع از پایان‌نامه حائز اهمیت فراوان می‌باشد، چگونگی ارائه آن است قواعد ارائه یک پاور پوینت برای دفاع از پایان‌نامه یکی از مسائلی است که دانشجویان با آن خیلی مواجه هستند. بدون شک یک پاورپوینت حرفه‌ای به ارائه هر چه بهتر شما کمک زیادی کرده و نشان دهنده دقت و حسن توجه شما خواهد بود.

نکاتی برای ارائه پاورپوینت در جلسه دفاع از پایان‌نامه

هرچند كه تهيه پاورپوينت برای دفاع از پايان‌نامه در مجموع يك كار هنری و سليقه‌ای است، اما ضوابط مشخصی برای آن وجود دارد که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود:

دانشجویان عزیز توجه داشته باشید که در ارائه پاورپوینت نیازی به توضیح مفصل وجود ندارد که مخاطبین بخواهند از روی آن بخوانند! تعداد خطوط هر اسلاید می‌تواند بین 3 نهایت 9 خط و هر خط حداکثر تا 7 کلمه باشد (قانون 7×7). نکات مهم را در هر اسلاید به صورت برجسته و قابل دید بیان کنید. به قول یکی از اساتید، سعی کنید پاورپوینت درست کنید نه پاورتکست! (ارائه حاوی نکات اصلی باشد نه متن زیاد و حواشی).

هر دانشجو بين 20 تا 25 دقيقه فرصت دارد كه كار خود را گزارش نمايد و به سوالات حاضرين پاسخ دهد. بنابراین تعداد اسلايدها را می‌توان بر اساس اين وقت تنظيم كرد. بهتر است تعداد اسلايدهای مربوط به ارایه بين حداقل 10 و حداکثر  15 اسلايد ‌باشد.

اسلایدها را شماره‌گذاری کنید تا اگر سوالی برای حاضرین پیش آمد، بتوانند شما را به شماره اسلاید ارجاع دهد.

طرح کلی پاورپوینت بر حسب عناوین رایج به صورت زیر است:

1- شناسنامه گزارش: شامل عنوان، نام اساتيد راهنما، مشاور، دانشجو و تاريخ دفاع است. برای ارايه آن در 1 اسلايد می‌توان از صفحه شناسنامه پايان‌نامه استفاده كرد.

2- مقدمه: شامل توضيحات مقدماتي براي ورود به بحث است. برای ارايه آن در 1 اسلايد می‌توان از مقدمه فصل يك استفاده كرد.

3- بيان مساله: شامل چرايی انتخاب موضوع و بيان مساله اصلی براي تحقيق است. برای ارايه آن در 1 اسلايد می‌توان از بيان مساله در فصل يك استفاده كرد.

4- فرضيه يا سؤالات: از فرضيه‌ها يا سؤالات فصل يك در 1 اسلايد تهيه می‌شود.

5- روش‌شناسی تحقيق: شامل روش تحقيق، جامعه و نمونه،‌ معرفی روش نمونه‌گيری و ابزارهای تحقیق از فصل سوم و در 2  اسلايد تهيه می‌شود.

6-  يافته‌های تحقيق: ارايه جداول توصیفی در 1  اسلاید و آزمون فرضیات یا سوالات با توضيحات مناسب از فصل چهارم تا 3  اسلايد ‌باشد.

7- بحث و نتيجه‌گيری: از فصل پنجم و 2  اسلايد ‌باشد.

8- محدودیت‌های و پيشنهادهای کاربردی و تحقیقاتی: از فصل پنجم در 1 اسلايد ارايه شود.

9- تشکر و سپاسگزاری: در 1 اسلايد از اساتید راهنما، مشاور، داوران و حاضرين درجلسه تشكر شود.

اقدامات لازم برای جلسه دفاع:

1- چکیده پایان‌نامه را در قالب یک صفحه A4  به صورت بروشور در بین حضار تکثیر کنید.

2- ابزار و تجهیزات لازم برای ارائه را قبل از شروع سخنرانی کنترل کنید و از سالم بودن آن‌ها اطمینان حاصل کنید.

3- شمرده سخن بگویید و ارتباط و هماهنگی بین گفتار و اسلایدهای مربوطه را حفظ کنید.

4- برقراری ارتباط چشمی با حضار را فراموش نکنید و اعتماد به نفس خود را حفظ کنید.

5- با روی باز و گشاده سخنرانی کنید.

6- به سوالات حضار به روشنی پاسخ دهید و برای آن‌ها وقت بگذارید.

7- از حضار به شکل مناسب در زمان مقرر خود پذیرایی کنید.

زمان‌بندی اسلایدهای جلسه دفاعیه

عنوان اسلاید

تعداد اسلاید

زمان پیشنهادی

صفحه عنوان

1

 

حداکثر 5 دقیقه

مقدمه

1

بیان مساله

1

سؤالات با فرضیات

1

روش‌شناسی شامل نوع مطالعه، جامعه، نمونه، روش نمونه‌گیری

1

حداکثر 3 دقیقه

ابزارها

1

نتایج فصل چهارم

3

حداکثر 5 دقیقه

بحث و نتیجه‌گیری و تبیین فرضیات

2

حداکثر 5 دقیقه

محدودیت‌های تحقیق و پیشنهادات

1

حداکثر 2 دقیقه

تشکر و سپاسگزاری

1

کل دفاعیه 20 دقیقه

پاسخ به سوالات

 

حداکثر 5 دقیقه