1- گروه پیش درمانگاهی

این گروه خود شامل سه زیر مجموعه علوم پایه ،پاتوبیولوژی وبهداشت موادغذائی وآبزیان می باشد

  • گروه علوم پایه:

این گروه شامل بخش های بیوشیمی، علوم تشریح (آناتومی و جنین شناسی)سالن تشریح مجهز به سرد خانه، فیزیولوژی،فارماکولــــوژی،سم شناسی و بافت شناسی می باشد. دوره های تحت آموزش توسط این گروه شامل دوره دکترای حرفه ای دامپزشکی، کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و کاردانی دامپزشکی می باشد.

اعضا هیات علمی گروهآقایان دکتر احسان سلیمی ناغانی، دکتر علی اکبر امیری، خانم دکتر روناک عزیز بیگی، خانم دکتر مهدیه رئیس زاده

  • گروه پاتوبیولوژی:

این گروه با دارا بودن آزمایشگاه های تک یاخته شناسی(Proteozology)، کرم شناسی(Helmintology)، بندپایان (Arthropoda)، پاتولوژی عمومی و اختصاصی (Pathology)، باکتری شناسی عمومی و اختصاصی (Bacteriology)، ویروس شناسی(Virology)، ایمنی و سرم شناسی (Imunology)، قارچ شناسی و سالن کالبد گشایی قادر به تشخیص انواع بیماریهای تک یاخته ای ، کرمی ، قارچی، میکروبی و ویروسی می باشد. 

اعضای هیأت علمی گروه: دکتر لقمان اکرادی، دکتر غزاله ادهمی،دکترسیامک کاکه خانی،دکتر پیمان محمد زاده، دکتر الهام احمدی

  • گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان:

امکانات گروه شامل آزمایشگاههای بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی(میکروبیولوژی مواد غذایی، شیمی مواد غذایی ) و آزمایشگاه آبزیان و جانور شناسی می باشد

اعضا هیات علمی گروهآقایان دکتر هیوا کریمی دره آبی، دکتر رحیم کریمی ابابین، دکتر علی پارسا خانقاه، دکتر بهنام سلیمی 

2- گروه علوم درمانگاهی:

شامل:بیماری های داخلی دام های بزرگ (Large Animal Internal Medicine)، بیماری های داخلی دام های کوچک (Small Animal Internal Medicine)، تصویر برداری تشخیصی (Diagnostic Imaging)، جراحی (Surgery)، مامایی و بیماری های تولید مثل (Theriogenology )، بیماریهای طیور (Poultry Diseases) و کلینیکال پاتولوژی(Clinical Pathology)  می باشد، از جمله وظایف این گروه تدریس دروس گروه علوم درمانگاهی، شامل اصول معاینه دام، بیماریهای داخلی دام های بزرگ، انجام تکنیکهای تصویر برداری برای تشخیص بیماریها، اصول جراحی، اصول پرورش طیور، اصول پرورش دام، بیماریهای طیور، تغذیه اختصاصی طیور، مامایی و بیماریهای تولید مثل، کلینیکال پاتولوژی، کارورزی در دروس مربوط به علوم درمانگاهی می باشد که با توجه به مقاطع مختلف تحصیلی که در دانشکده وجود دارد کادر علمی گروه علوم درمانگاهی علاوه بر تحقیق و پژوهش، در دوره های کاردانی، کارشناسی و دکترای حرفه ای مشغول تدریس هستند.

اعضا گروه:آقایان دکتر شاهین فکور،دکتر علی نقی جدی،دکتر پژمان ناظم زمردی، دکتر رسول رحیم زاده، دکتر کامران درستکار، دکتر نادر وجدانی فر،  دکتر میثم مروجی.

مدیر گروه: دکتر الهام احمدی

برنامه های درسی بر اساس پیشنیاز و همنیاز:

 

3-گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی

اعضای گروه: دکتر محرم وزیری، دکتر نادر حبیبی، دکتر سمیرا بهرامیان، دکتر فردین میراحمدی، دکتر شعله درویشی

مدیر گروه: دکتر محرم وزیری

4- گروه مهندسی زراعت و اصلاح نباتات

دکتر بابک پاساری، دکتر اسعد رخزادی، دکتر خسرو محمدی، دکتر محمدتحسین کریمی نژاد، دکتر رضا طالبی، دکتر عزت کرمی، دکتر فرزاد فیاض، دکتر عبدالرحمان رحیمی

مدیر گروه: دکتر بابک پاساری

5- مهندسی آبیاری و زه کشی

اعضای گروه: دکتر مطلب بایزیدی، دکتر وفا رضایی

مدیر گروه: دکتر وفا رضایی

6- مهندسی علوم دامی

اعضای گروه: دکتر برهان شکراللهی، دکتر فرهاد احمدی، دکتر اردشیر حفصی کردستان، دکتر محمد امیری اندی، دکتر لادن اسماعیل زاده

مدیر گروه: دکتر برهان شکراللهی

7-مهندسی شیلات

اعضای گروه: دکتر معصومه حیدری، دکتر مهرداد شیرین آبادی

8-مهندسی آبخیزداری

اعضای گروه: دکتر گلاله غفاری،دکتر  مریم ذوالفقاری

9-مهندسی محیط زیست

اعضای گروه: دکتر منصوره غلامی، دکتر عبدالرضا نوفرستی

10- مهندسی ماشین های کشاورزی

11- مهندسی ماشین های صنایع غذایی

اعضای گروه: دکتر هادی گلی، دکتر صلاح قمری، دکتر عبدالواحد خان احمدزاده

مدیر گروه: دکتر عبدالواحد خان احمدزاده