سایت کامپیوتر

سایت دانشکده علوم انساانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج همزمان با تاسیس دانشکده در سال 1382 با مساحت حدود181متر مربع افتتاح و شروع به کار کرد.  که شامل دو سایت کارشناسی و کارشناسی ارشدو اتاق سرور می باشد.

 سایت کارشناسی

شامل 21سیستم جهت استفاده دانشجویان کارشناسی می باشد ،که کلیه نرم افزارهای مورد نیاز دانشجویان برروی سیستمهای این سایت نصب و همچنین یک سیستم به عنوان سیستم سرور جهت نگهداری نرم افزارهای و فایلهای مورد نیاز دانشجویان درنظرگرفته شده است که دانشجویان می توانند نرم افزارهای مورد نیاز خود را از این کامپیوتر بردارند، همه ی سیستمهای این سایت به شبکه دانشگاه وصل می باشند که دنشجویان می توانند کلیه امورات دانشجویی خود را از طریق آن رفع ورجوع نمایند   .

 

سایت کارشناسی ارشد

این سایت مخصوصا دانشجویان کارشناسی ارشد می باشد که جهت جستجو و آماده کردن پایان نامه های کارشناسی ارشد و همچنین کارهای تحقیقاتی از این سایت استفاده می کنند .این سایت با وصل بودن به کتابخانه دیجیتال جهت فراهم نمودن مقالات روزدنیا برای دانشجویان کارشناسی ارشد گام بسیار مهمی در پیشبرد اهداف دانشجویان و محققان نهاده است .بعلاوه دراین سایت کلیه نرم افزارهای مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد نصب وجهت استفاده آنها فراهم می باشد .

کتابخانه

کتابخانه دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج همزمان با تاسیس دانشکده در سال 1382 با مساحت حدود 281متر مربع افتتاح و شروع به کار کرد.  که هم اکنون مجموعه‌اي غني و گسترده از منابع گوناگون در زمينه‌هاي مختلف علوم و فنون و ادب را در برمي‌گيرد. اين كتابخانه بصورت تخصصي برحسب نيازهاي علمي و آموزشي دانشکده علوم انسانی به وجود آمده است.که با داشتن بخشهای مختلف اعم از بخش سفارش،فهرستنویسی،امانت، مرجع، پایان نامه ها و نشریات روزانه به سرویس دهی مراجعین می پردازد.