این دانشکده هم اکنون با رشته های تحصیلی زیر فعالیت می نماید:

 • گروه علوم تربیتی و آموزش ابتدایی
  • مدیر گروه: دکتر رفیق حسنی
  • ارتباط با مدیر گروه: education.iausdj@gmail.com
  • کارشناس گروه: جناب آقای سقزی
  • رشته ها و مقاطع گروه علوم تربیتی و آموزش ابتدایی:
   مقطع رشته چارت
   کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی دانلود
   کارشناسی علوم تربیتی دانلود
   کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانلود
   کارشناسی ارشد آموزش و پرورش پیش دبستانی دانلود
   دکتری مدیریت آموزشی (ورودی 1394) دانلود
   دکتری مدیریت آموزشی (ورودی 1395) دانلود

 • گروه روانشناسی
  • مدیر گروه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی: جناب آقای دکتر هوشنگ جدیدی
  • کارشناس گروه: سرکار خانم سلطانی
  • این گروه در سال 1389 تاسیس گردیده و مجهز به آزمایشگاه روان شناسی بوده و همچنین دارای مقاطع و رشته های زیر است:
   مقطع رشته چارت
   کارشناسی روانشناسی دانلود
   کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

   دانلود

   کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

   دانلود

   دکتری روانشناسی عمومی

   دانلود

   دکتری روانشناسی تربیتی

   دانلود

   دکتری مشاوره

   دانلود • گروه زبان انگلیسی و زبان شناسی
  • مدیر گروه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری: جناب آقای دکتر وحید غلامی
  • کارشناس گروه: جناب آقای امیر سقزی
  • گروه زبان انگلیسی و زبانشناسی دارای رشته ها و مقاطع زیر است:
   مقطع رشته چارت
   کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی دانلود
   کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانلود
   کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانلود
   کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی دانلود
   کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانلود
   دکتری زبان شناسی همگانی دانلود

 • گروه زبان و ادبیات فارسی
  • مدیر گروه: جناب آقای دکتر جمال احمدی
  • کارشناس گروه: جناب آقای امیر سقزی
  • گروه زبان و ادبیات فارسی دارای رشته ها و مقاطع زیر است:
   مقطع رشته چارت
   کارشناسی ارشد ناپیوسته زبان و ادبیات فارسی دانلود
   دکتری زبان و ادبیات فارسی دانلود