برنامه حضور مدیر گروه مکانیک در نیمسال تابستانی 98

شنبه  10 الی  13  
یکشنبه 9 الی 10/30 10/30 الی 12 جلسه دانشکده
دوشنبه 10 الی  13  

 

محل اتاق گروه مکانیک:

دانشکده فنی طبقه دوم

 

تماس با مدیر گروه مکانیک:

تلفن:               08733288661 داخلی 126

ایمیل:             ashnamostafa@gmail.com

آیدی تلگرام:     ashnamostafa@

 

کانال تلگرامی اطلاع رسانی گروه:

t.me/iausdj_mech_info