ثبت نام کارگاه 

کاربر گرامی: لطفا جهت پیش ثبت نام در دوره ها یا کارگاههای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج فرم ثبت نام را تمکیل نموده و در انتظار تماس از طرف مرکز باشید . دقت داشته باشید که معیار زمان شروع هر دوره یا کارگاه ، به حد نصاب رسیدن تعداد نفرات در هر سر فصل می باشد.

 

 

عنوان کارگاه 

مدت زمان

روز تشکیل

ساعت تشکیل

شهریه

دریافت کاربرگ

تربیت جنسی کودکان  1 روز  شنبه 19 مردادماه  16 الی 20  400000تومان