• معرفی

گروه شیلات و محیط زیست از دو رشته شیلات و محیط زیست تشکیل شده است. رشته علوم و مهندسی شیلات با ارائه دروس متنوع در چهار گروه اصلی شامل تکثیر و پرورش، بوم شناسی، صید و بهره برداری و فراوری آبزیان دانشجویان را با زمینه های مختلف علوم بیولوژی و فیزیولوژی جانوری و گیاهیِ آبزیان اعم از آبزیان آب شور، لب شور و شیرین و همچنین بوم شناسی اکوسیستم ­های مختلف منابع آبی آشنا می ­سازد.

از اهداف رشته محیط زیست با گرایش های مختلف آموزش برای ایجاد توانایی و توان مندی پژوهشی جهت ایجاد مهارت در حل مشکلات محیط زیستی انسان در محیط های طبیعی، در زمینه ارزیابی محیط زیست، آمایش سرزمین، بوم شناسی و ارزیابی زیستگاه های حیات وحش، مدیریت تنوع زیستی، مدیریت بهره برداری های انسان از اکوسیستم های طبیعی، ارزیابی اثرات توسعه در محیط زیست، سنجش آلودگی هوا، خاک، آب، دریا، مدیریت پسماندهای شهری، کشاورزی و صنعتی با هدف دستیابی به توسعه متعادل جهت ارتقا کیفیت زندگی انسان می باشد. 

  • فعالیت ها و پژوهش ها

به زودی بارگذاری خواهد شد.

  • آزمایشگاه ها و کارگاه های آموزشی
  • استخر آموزشی و پژوهشی شیلات

 

 

  • مقاطع تحصیلی
  •  کارشناسی ارشد:علوم و مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان