• معرفی

توجه به خبرها و آمار آب‌های شیرین کشور و محدودیت‌های جدی در منابع آب و عواقب خطرناک خشکسالی و خسارت‌های جبران ناپذیر آن، لزوم توجه به رشته علوم و مهندسی آب را دوچندان کرده و بر ارزش این رشته در میان رشته‌های مرتبط با آب می‌افزاید. برنامه‌ریزی دقیق برای بهینه‌سازی مصرف آب، این ماده حیات‌بخش، محدودیت منابع، نیاز روز افزون و افزایش جمعیت، لزوم داشتن نگاه مهندسی در حوزه آب را آن‌قدر ارزشمند و ضروری کرده است که نیازی به دلیل و برهان ندارد.در راستای تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص در رشته آبیاری و زهکشی و به منظور نیل به خودکفایی در زمینه آبیاری و زهکشی لازم است متخصصینی تربیت شوند که بتوانند با استفاده از دانش و تجربیات خود در توسعه و رشد اقتصادی کشور از طریق بالا بردن راندمان استفاده از منابع آب و خاک دخالت کرده و در امور تحقیقات و آموزش و برنامه‌ریزی و طراحی و زهکشی نیز خدمت کنند.

 • فعالیت ها و پژوهش ها
 1. شبیه سازی و تحلیل مکانی- زمانی خشکسالی هواشناسی در حوزه­های آبریز کارون، کرخه و دز، 88
 2. اندازه­گیری و مقایسه هدایت هیدرولیکی اشباع خاک به روشهای چاهک معکوس و پمپاژ به داخل چاهک، 90
 3. ارزيابي اثر تغيير اقليم بر خشكسالي هيدرولوژيك در حوضه آبريز سیروان، 91
 4. بررسی تغییرات اقلیمی هیدرولوژیکی با نوسانات سفره آبخوان قروه کردستان، سال 89-90،
 5. تهیه نقشه پراكنش خاك NOهاي آلوده به نیترات در اراضي كشاورزي منطقه شمال شرقي شهرستان قروه
 6. 2- اوتريفیكاسیون درياچه زريبار : بررسي علل و خصوصیات هیدروشیمي درياچه، 
 7. 3-بررسی پاسخ میکروبی به سیستم های خاکورزی و کوددهی در ریزوسفر کانولا (پژوهشگر همکار)
 8. بررسي خصوصيات شبكه زهكشي حوزه سفيدرود با استفاده از GIS وRS، دانشگاه آزاد واحد سنندج. طرح خاتمه یافته. سال 89 
 9. بررسی تاثیر قدرت تفکیک پذیری مدل رقومی ارتفاع ( (DEMبر میزان بار رسوب بر آوردی با استفاده ازGIS در حوزه آبخیز. طرح خاتمه یافته.سال90 
 10. بررسی عوامل موثر بر زمان تمرکز و بررسی برخی از روابط تجربی (حوضه سد قشلاق)، طرح خاتمه یافته. سال 95
 11. تعیین ماههای خشک و تر فراگیر در شمال غرب و غرب کشور و ارتباط آن با الگوهای سینوپتیکی ، سال 90-91
 12. ارزیابی و تعیین ضرایب مدل های نفود آب به خاک به روش استوانه ای، سال 84
 13. ارزیابی و تعیین رطوبت خاک به روش وزنی و TDR سال 90
 14. ارزیابی محیط خیس شده و سطح مقطع جریان آل در آبیاری، سال 92
 15. بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی در رودخانه­های مهم استان کردستان،87
 16. ارزیابی روابط تجربی نفوذپذیری با شبکه های عصبی مصنوعی، 89
 17. بررسی و ارزیابی  شرایط بهره برداری و ارائه گزینه‌های مناسب مدیریت زمانی- مکانی توزیع آب در شبکه اصلی گاوشان، 93
 18. بررسي و تحليل خشكسالي آبشناختي در حوضه رودخانه­ هاي كرخه،88
 19. ارزیابی وتعیینرطوبتخاکباروش های وزنی و انعكاس سنجي زمانی، 90
 20. تحليل خشكسالي جریان رودخانه (مطالعه موردی زرينه رودسقز)،  (1391). خاتمه یافته
 21. مدل سازی دبی جریان رودخانه با استفاده از روش های استوکاستیک (مطالعه موردی حوزه رودخانه کرخه)،  (1391).
 22. ارزيابي فرمولهاي تجربي تعيين هدايت هيدروليکي اشباع خاک بر اساس اندازه ذرات،  (1391).
 23. بررسي الگوي رسوب گذاري رودخانه با استفاده از مدلGstars 3 (مطالعه موردي: رودخانه قره سو )،  (1391).
 24. بررسی رسوبگذاری شبکه آبیاری بیله وار با استفاده از مدل کامپیوتری Sharc  
 25. پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت قروه با استفاده از مدلهای سریهای زمانی (1392)
 26. بهينه سازي بهرهبرداری از مخزن سدقشلاق بااستفاده ازالگوريتم ژنتيک (1393).
 27. بررسی توانایی گیاه پالایی خاکهای آلوده به نفت با استفاده از گیاه کهور، اهواز
 28. بررسی توانایی گیاه پالایی خاکهای آلوده به نفت خام با استفاده از فعالیت ریزوسفری گیاه برهان وباکتری سودوموناس آئروجینوزا، اهواز
 29. بررسي تجمع فلزات سنگين (‍Cd,Ni,Fe,Co,Zn) درپوشش گياهي غالب محدوده اطراف شركت فولاد خوزستان، اهواز
 30. اندازه­گیری میزان نیترات درخاک و آب­های زیرزمینی اراضی شمال غرب شهر اهواز، اهواز
 31. بررسی توانایی گیاه پالایی گیاه گشنیز و باکتری رودوکوکوس اریتروپولیس  در خاکهای آلوده به نفت خام، سنندج
 32. بررسی کاربرد بیوچار و کود دامی بر عملکرد گیاه ذرت و فعالیت آنزیمی خاک، سنندج
 33. مطالعه و ارزیابی وضعیت شوری و عناصر غذایی پرمصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیمدر کاربری های مختلف اراضی در جنوب شهرستان امیدیه، اهواز
 34. بررسی تغییرات زمانی- مکانی شاخص‌های کیفی آب‌های زیرزمینی با  استفاده از روش زمین آمار و تهیه نقشه آسیب پذیری با استفاده از مدل دراستیک، سنندج
 35. ارزیابی اثرات اقتصادی- اجتماعی و محیطی عملیات آبخیزداری روی حوضه سد گلبلاغ، استان کردستان
 36. بررسي پتانسيل توليد رواناب و آبنمود سيل حوضه با استفاده از مدل بارش - روانابHEC-HMS (مطالعه موردي حوزه آبخيز سد مخزنی گیلانغرب )
 37. مقایسه شاخص‌های خشک‌سالی هواشناسی و هیدرولوژی ایستگاه‌های سینوپتیک استان کردستان
 38. تعیین الگوی مکانی بهینه اقدامات حفاظت آب و خاک جهت مدیریت جامع حوزه آبخیز دریاچه زریوار
 39. شبیه سازی جریان رودخانه با استفاده از مدل بارش رواناب  IHACRES
 40. بررسی تاثیر تغییر اقلیم برآبدهی با استفاده از آزمون های ناپارامتری) مطالعه موردی: حوضه تلوار در استان کردستان
 41. اثر سد سنگ­ سیاه در افزایش آب زیرزمینی دشت دهگلان با استفاده ازروش‌های زمین آماری
 42. بررسی تاثیر ابعاد هندسی پله های سرریز پلکانی برروی استهلاک انرژی با استفاده از مدل عددی FLOW3D
 43. بررسی موردی سرریز پلکانی سد ژاوه
 • آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی
 • آزمایشگاه تحقیقاتی آب

 

در این آزمایشگاه علاوه بر تدریس دروس تخصصی مهندسی آبیاری و زهکشی، پایاننامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز در آن انجام می گیرد. دستگاههایی نظیر فلوم تحقیقاتی و تجهیزات اندازه گیری دبی و سرعت سیال برای مطالعات آب و ... در این آزمایشگاه وجود دارد.

 • مقاطع تحصیلی

کارشناسی: علوم و مهندسی آب

کارشناسی ارشد: آبیاری و زهکشی - منابع آب