• معرفی

گروه زراعت و اصلاح نباتات از قدیمی ترین و بزرگترین گروه با این نام در ایران است. ایران کشوری است که از توانمندی‌های خوب بالقوه و بالفعل کشاورزی برخوردار بوده و توسعه کشاورزی نیازمند نیروی انسانی ماهری است که بتواند عملیات کشاورزی مربوط به محصولات زراعی و باغی را بر اساس یافته‌های جدید علمی انجام دهد و بیشترین بازدهی و محصول را در بهره‌گیری از منابع به دست آورد. بدین منظور برای تأمین نیروی انسانی متعهد و متخصص در رشته زراعت برای نیل به خودکفایی در زمینه مواد اولیه غذایی و صنعتی، لازم است متخصصانی تربیت شوند که بتوانند با استفاده از دانش و تجربیات خود، تولید اقتصادی محصولات زراعی را به طور علمی امکان پذیر سازند و از امکانات موجود کشور حداکثر استفاده را برده، در امور تحقیقات و آموزش و برنامه ریزی کشاورزی نیز خدمت نمایند.

رشته زراعت و اصلاح نباتات برای تربیت کارشناسانی است که بتوانند در جهت افزایش سطح زیرکشت محصولات اصلی کشاورزی، استفاده بهینه از زمان و بالا بردن عملکرد این محصولات در واحد سطح (هکتار) تلاش کنند. با توجه به این که در حال حاضر حدود ۱۶ میلیون هکتار از اراضی کشور، زیرکشت محصولات مختلف زراعی قرار دارد و با عنایت به این که مساحت زمین‌های قابل کشت در کشور حدود ۵۰ میلیون هکتار است و نظر بر این که ایران از تنوع آب و هوایی برخوردار است؛ با برنامه ریزی صحیح و دقیق و با استفاده از دانش کارشناسان رشته زراعت و اصلاح نباتات، می توان به میزان هر چه بیشتر از زمین‌های کشور برای افزایش تولید کمی و کیفی بهره برداری کرد. این مطالب ضرورت و اهمیت تربیت افرادی را که بتوانند با به کار گرفتن دانش خود در جهت رسیدن به این اهداف اقدام نمایند، مشخص می کند.

  • فعالیت ها و پژوهش ها

به زودی بارگذاری خواهد شد.

  • آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی
  • آزمایشگاه گیاه شناسی

 

دروس قابل آموزش و تجهیزات: تکنولوژی بذر، حشره شناسی، آفات گیاهان زراعی، ژنتیک، زیست شناسی گیاهی،  کشت بافت گیاهی، تکنولوژی پس از برداشت و ... در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در این آزمایشگاه ارائه می­ گردد. در این آزمایشگاه تجهیزات میکروسکوپ، استریوسکوپ، اسپکتوفتومتر،PHمتر، EC متر، ژرمیناتور، پلانی متر، کلروفیل متر، سطح سنج برگ، آون و .... موجود می باشد.

  • آزمایشگاه ژنتیک و به نژادی گیاهی

 

دروس قابل آموزش و تجهیزات: در این آزمایشگاه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری انجام  می­ گردد و به تجهیزات PCR، الکتروفورز افقی، ژل داگ، مایکروویو، یخچال فریزر 60- درجه سلسیوس و ... مجهز است.

  • آزمایشگاه تحقیقاتی

 

دروس قابل آموزش و تجهیزات:  در این آزمایشگاه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری انجام  می­ گیرد. در این آزمایشگاه تجهیزات سوکسله، آون، هود لامینار و ...موجود می باشد.

 

  • مزارع آموزشی و گلخانه ها
  •  مزارع آموزشی

 

 

  • گلخانه­ ها

 

 

  • مقاطع تحصیلی

کارشناسی: زراعت و اصلاح نباتات

کارشناسی ارشد: زراعت - ژنتیک و به نژادی گیاهی - بیوتکنولوژی کشاورزی

دکتری: زراعت - ژنتیک و به نژادی گیاهی