معاونت پژوهش و فناوری - اولویت های پژوهشی


ردیف عنوان فایل دانلود
1 اولویت های تحقیقاتی آب.JPG دانلود
2 اولویت های پژوهشی کمیته امداد امام خمینی.pdf دانلود
3 اولویت های پژوهشی- اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان کردستان .pdf دانلود
4 اولویت های پژوهشی پژوهشکده قران و عترت.PDF دانلود
5 اولویت های پژوهشی صنعت برق.pdf دانلود
6 فراخوان طرح های پژوهشی- اداره کل ثبت احوال استان کردستانl.jpg دانلود
7 اولویت های پژوهشی سازمان فنی و حرفه ای استان .JPG دانلود
8 عناوين پژوهشي پيشنهادي معاونت صنايع كوچك.pdf دانلود
9 فراخوان طرح پژوهشی- آسیب شناسی نماز (دفتر فرهنگ).docx دانلود
10 فراخوان اولویت‌های پژوهشی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز .pdf دانلود