معاونت آموزشی - بخشنامه های هیات جذب


ردیف عنوان فایل دانلود
1 ممنوعیت جذب کارمند و هیات علمی جدید.jpg دانلود
2 ضرورت ثبت نام اعضای هیات علمی تمام وقت وظیفه در فراخوان جذب.jpg دانلود
3 فرایند استخدام اعضای هیات علمی غیر پزشکی.pdf دانلود