معاونت پژوهش و فناوری - فهرست نشریات نامعتبر


ردیف عنوان فایل دانلود
1 فهرست مجلات نامعتبر_وزارت_علوم.pdf دانلود
2 فهرست مجلات جعلی و بی اعتبار دانشگاه آزاد به روز رسانی 96-10-3.pdf دانلود
3 فهرست مجلات جعلی و نامعتبر_وزارت_بهداشت2017-11-26.pdf دانلود