معاونت پژوهش و فناوری - فهرست نشریات نامعتبر


ردیف عنوان فایل دانلود
1 فهرست مجلات جعلی و بی اعتبار_دانشگاه_آزاد96-9-4.pdf دانلود
2 فهرست مجلات جعلی و نامعتبر_وزارت_بهداشت2017-11-26.pdf دانلود
3 فهرست مجلات نامعتبر_وزارت_علوم.pdf دانلود