معاونت پژوهش و فناوری - فهرست نشریات نامعتبر


ردیف عنوان فایل دانلود
1 فهرست نشریات نامعتبر _وزارت_علوم-اسفند _96.pdf دانلود
2 فهرست نشریات نامعتبر_وزارت_بهداشت_12-4-97.pdf دانلود
3 فهرست مجلات جعلی و بی اعتبار دانشگاه آزاد به روز رسانی 96-10-3.pdf دانلود