معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - بخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی


ردیف عنوان فایل دانلود
1 بخشنامه دوره تابستان 97-96 براي رشته هاي غيرپزشكي.pdf دانلود
2 تكميل واصلاح ماده7و8شيوه نامه اجرايي آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد مصوب جلسه شماره247مورخ13961208 شوراي برنامه ريزي آموزشي ودرسي.pdf دانلود
3 آیین نامه امتحانات 2.pdf دانلود
4 آیین نامه امتحانات.pdf دانلود
5 دروس نا تمام.pdf دانلود
6 هزینه تکمیل ظرفیت.pdf دانلود
7 هزینه دروس جبرانی دکتری5.pdf دانلود
8 یکسان نمودن شهریه بور س و غیر بورس0.pdf دانلود
9 نمره قبولی وصایا.pdf دانلود
10 هدایت تحصیلی 0.pdf دانلود
11 وقفه .pdf دانلود
12 نظام وظیفه 95.pdf دانلود
13 نمره زبان دکتری.pdf دانلود
14 نحوه اخذ وصایا0.pdf دانلود
15 نحوه امتیاز دهی تدریس وصایا0.pdf دانلود
16 معادلسازی دکتری تخصصی.pdf دانلود
17 معافیت گروه زبان درس زبان 0.pdf دانلود
18 ممنوعیت تحصیل مربی در نیمه حضوری0.pdf دانلود
19 نحوه اخذ پایان نامه پژئهش محور5.pdf دانلود
20 مشمول96.pdf دانلود
21 مدرک معادل 96.pdf دانلود
22 محرمانه بودن کمیته انتظامی.pdf دانلود
23 مدرس حق التدریس غیر مجاز0.pdf دانلود
24 مجوز تدریس وصایا امام.pdf دانلود
25 کمیته منتخب0.pdf دانلود
26 کمیسیون موارد خاص 950.pdf دانلود
27 قطع همکاری نیمه وقت0.pdf دانلود
28 کد شناسه20.pdf دانلود
29 غیبت موجه تمامی مقاطع0.pdf دانلود
30 شیوه نامه کمیته انتظامی.pdf دانلود
31 شیوه نامه ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی آموزشی- پژوهشی.pdf دانلود
32 شیوه نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته های غیر پزشکی.pdf دانلود
33 شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی .pdf دانلود
34 ثبت نام بدون آزمون مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96.pdf دانلود
35 جبرانی دکتری0.pdf دانلود
36 دانشجوی نمونه0.pdf دانلود
37 تمدید پایان نامه.pdf دانلود
38 تربیت بدنی ویژه.pdf دانلود
39 تقویم 96.pdf دانلود
40 تداخل تحصیلی.pdf دانلود
41 تدریس دارندگان مدرک دکتری در مقطع کارشناسی ارشد.pdf دانلود
42 تبدیل وضعیت نیمه وقت به تمام وقت0.pdf دانلود
43 تابستان95.pdf دانلود
44 بلااثرنمودن نمرات ارشد.pdf دانلود
45 پایان نامه.pdf دانلود
46 ایین نامه کارشناسی.pdf دانلود
47 بخشنامه تابستان 950.pdf دانلود
48 ایین نامه دکتری.pdf دانلود
49 ایین نامه دکتری تخصصی جدید0.pdf دانلود
50 الزام دریافت کد شناسه.pdf دانلود
51 امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی.pdf دانلود
52 ایین نامه دامپزشکی.pdf دانلود
53 اصلاحیه دامپزشکی0.pdf دانلود
54 ارتقا کیفیت آموزشی.pdf دانلود
55 ارزیابی پایان نامه ارشد0.pdf دانلود
56 ادامه تحصیل واحد الکترونیک.pdf دانلود
57 ابلاغ واحدهای دکتری تخصصی.pdf دانلود
58 آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد.pdf دانلود