معاونت آموزشی - بخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی


ردیف عنوان فایل دانلود
1 اعتراض_نمره.JPG دانلود
2 بخشنامه دوره تابستان 97-96 براي رشته هاي غيرپزشكي.pdf دانلود
3 تكميل واصلاح ماده7و8شيوه نامه اجرايي آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد مصوب جلسه شماره247مورخ13961208 شوراي برنامه ريزي آموزشي ودرسي.pdf دانلود
4 آیین نامه امتحانات 2.pdf دانلود
5 آیین نامه امتحانات.pdf دانلود
6 دروس نا تمام.pdf دانلود
7 هزینه تکمیل ظرفیت.pdf دانلود
8 هزینه دروس جبرانی دکتری5.pdf دانلود
9 یکسان نمودن شهریه بور س و غیر بورس0.pdf دانلود
10 نمره قبولی وصایا.pdf دانلود
11 هدایت تحصیلی 0.pdf دانلود
12 وقفه .pdf دانلود
13 نظام وظیفه 95.pdf دانلود
14 نمره زبان دکتری.pdf دانلود
15 نحوه اخذ وصایا0.pdf دانلود
16 نحوه امتیاز دهی تدریس وصایا0.pdf دانلود
17 معادلسازی دکتری تخصصی.pdf دانلود
18 معافیت گروه زبان درس زبان 0.pdf دانلود
19 ممنوعیت تحصیل مربی در نیمه حضوری0.pdf دانلود
20 نحوه اخذ پایان نامه پژئهش محور5.pdf دانلود
21 مشمول96.pdf دانلود
22 مدرک معادل 96.pdf دانلود
23 محرمانه بودن کمیته انتظامی.pdf دانلود
24 مدرس حق التدریس غیر مجاز0.pdf دانلود
25 مجوز تدریس وصایا امام.pdf دانلود
26 کمیته منتخب0.pdf دانلود
27 کمیسیون موارد خاص 950.pdf دانلود
28 قطع همکاری نیمه وقت0.pdf دانلود
29 کد شناسه20.pdf دانلود
30 غیبت موجه تمامی مقاطع0.pdf دانلود
31 شیوه نامه کمیته انتظامی.pdf دانلود
32 شیوه نامه ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی آموزشی- پژوهشی.pdf دانلود
33 شیوه نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر رشته های غیر پزشکی.pdf دانلود
34 شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی .pdf دانلود
35 ثبت نام بدون آزمون مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96.pdf دانلود
36 جبرانی دکتری0.pdf دانلود
37 دانشجوی نمونه0.pdf دانلود
38 تمدید پایان نامه.pdf دانلود
39 تربیت بدنی ویژه.pdf دانلود
40 تقویم 96.pdf دانلود
41 تداخل تحصیلی.pdf دانلود
42 تدریس دارندگان مدرک دکتری در مقطع کارشناسی ارشد.pdf دانلود
43 تبدیل وضعیت نیمه وقت به تمام وقت0.pdf دانلود
44 تابستان95.pdf دانلود
45 بلااثرنمودن نمرات ارشد.pdf دانلود
46 پایان نامه.pdf دانلود
47 ایین نامه کارشناسی.pdf دانلود
48 بخشنامه تابستان 950.pdf دانلود
49 ایین نامه دکتری.pdf دانلود
50 ایین نامه دکتری تخصصی جدید0.pdf دانلود
51 الزام دریافت کد شناسه.pdf دانلود
52 امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی.pdf دانلود
53 ایین نامه دامپزشکی.pdf دانلود
54 اصلاحیه دامپزشکی0.pdf دانلود
55 ارتقا کیفیت آموزشی.pdf دانلود
56 ارزیابی پایان نامه ارشد0.pdf دانلود
57 ادامه تحصیل واحد الکترونیک.pdf دانلود
58 ابلاغ واحدهای دکتری تخصصی.pdf دانلود
59 آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد.pdf دانلود