دانشکده علوم انسانی - راهنمای دانشجویان


ردیف عنوان فایل دانلود
1 لیست جلسات گروه روانشناسی نیمسال اول 98-99.pdf دانلود
2 راهنمای مراحل دریافت زمان دفاع پایان.pdf دانلود
3 مراحل انتخاب و تصویب موضوع دکتری تخصصی .pdf دانلود
4 مراحل انتخاب و تصویب موضوع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد.pdf دانلود
5 نحوه استعلام از ایران داک.pdf دانلود