دانشکده علوم انسانی - راهنمای دانشجویان


ردیف عنوان فایل دانلود
1 راهنمای مراحل دریافت زمان دفاع پایان.pdf دانلود
2 مراحل انتخاب و تصویب موضوع دکتری تخصصی .pdf دانلود
3 مراحل انتخاب و تصویب موضوع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد.pdf دانلود
4 نحوه استعلام از ایران داک.pdf دانلود