اداره کل امور پژوهشی - بخشنامه ها و آیین نامه های کارشناسی ارشد


ردیف عنوان فایل دانلود
1 آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری.docx دانلود
2 آيين نامه تدوين مقالات.pdf دانلود
3 آیین نامه تشویقی مقالات علمی.docx دانلود