انجمن علمی - بخشنامه ها


ردیف عنوان فایل دانلود
1 بخشنامه_افزايش_هزينه_كارگاه.pdf دانلود
2 زمان ارسال درخواست تاسیس انجمن.pdf دانلود
3 شیوه نامه کامل انجمن ها و نحوه بودجه.pdf دانلود
4 وظايف_كمسيون_مركزي.pdf دانلود