باشگاه پژوهشگران جوان - آیین نامه ها


ردیف عنوان فایل دانلود
1 آئين نامه تسهيلات باشگاه مصوب نشست 52 هيأت امناء باشگاه.doc دانلود
2 جدول اختصاص تسهيلات اعضاي شركت كننده در همايش‌هاي داخل كشور بر اساس سطح برگزاري همايش.doc دانلود
3 جدول ازريابي نحوه خريد كتب انتشار يافته اعضاء.doc دانلود
4 شيوه نامه عضويت.pdf دانلود
5 فرم درخواست انتقال عضویت جدید.pdf دانلود
6 فرم عضويت استعداددرخشان و نخبگي.doc دانلود
7 نمودار گردش كار در حوزه تسهيلات.doc دانلود
8 پرداخت حق الزحمه داوري.pdf دانلود