اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات - فرم های اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات


ردیف عنوان فایل دانلود
1 فرم درخواست اشتراک پست الکترونیک دانشگاهی جهت دانشجویان دکترای تخصصی.pdf دانلود
2 فرم درخواست اشتراک اینترنت وایرلس جهت دانشجویان دکترای تخصصی.pdf دانلود
3 فرم تعميرات كامپيوتر.pdf دانلود