پژوهش و فناوری - بخشنامه های مرتبط با فرصت مطالعاتی و شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور


ردیف عنوان فایل دانلود
1 شرکت در دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی خارج از کشور.pdf دانلود
2 بخشنامه فرصت مطالعاتی.pdf دانلود