پژوهش و فناوری - بخشنامه های مرتبط با تشویق مقالات


ردیف عنوان فایل دانلود
1 امتیاز ویژه برای حمایت انتشار مجله های علمی دانشگاه آزاد اسلامی.pdf دانلود
2 به روز رسانی فهرست نشریه های بی اعتبار.pdf دانلود
3 تشویق مقالات و آدرس دهی.pdf دانلود
4 شیوه نامه تشویق مقالات دانشگاه آزاد اسلامی - متمم بخش نامه 87-352676.pdf دانلود
5 شیوه نامه تشویق مقالات دانشگاه آزاد اسلامی.pdf دانلود