معاونت آموزشی و دانشجویی دانشکده فنی - چارت و سرفصل های گروه کامپیوتر


ردیف عنوان فایل دانلود
1 سرفصل دروس رشته مهندسی کامپیوتر -فناوری اطلاعات بعداز 93.pdf دانلود
2 سرفصل دروس رشته مهندسی فناوری اطلاعات قبل از 93.pdf دانلود
3 سرفصل دروس رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار( ناپیوسته).pdf دانلود
4 سرفصل دروس ارشد و دکتری رشته مهندسی کامپیوتر.pdf دانلود
5 چارت دوره ارشد و دکتری.pdf دانلود
6 چارت کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات(قبل از 93).pdf دانلود
7 کارشناسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات (ورودی 93 به بعد).pdf دانلود
8 کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی نرم افزار.pdf دانلود