دانشکده علوم پایه - اعضاء هیأت علمی

دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: فیزیک
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: رياضي محض
ایمیل: masoud50ir@gmail.com
مکان: مرکز رشد دانشگاه-خ ادب-روبروی بانک رفاه
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: زیست شناسی
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: رياضي
ایمیل:
مکان:
دانشکده علوم پایه
رشته تحصیلی: زیست شناسی
ایمیل:
مکان: