سامانه اتوماسیون اداری

سامانه سیدا

سامانه ساها

مسابقات رباتیک

پست الکترونیک

سامانه برگزاری دوره های ارتقا سازمان نظام مهندسی کردستان

آزمایشگاه مرکزی

سامانه همایش ها و مجلات پژوهشی

سامانه ارتباط با ICT

اخبار و اطلاعیه ها-آرشیو اخبار

تقویم آموزشی دانشگاه

تاریخ پایان کلاس ها: 11 خرداد 96

تاریخ شروع امتحانات: 16 خرداد 96