***** اطلاعیه: زمان ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، از تاریخ 96/7/18 لغایت 96/7/19 می باشد *****

سامانه اتوماسیون اداری

سامانه سیدا

سامانه ساها

صندوق پیشنهادات جذب دانشجویان بین المللی

پست الکترونیک

سامانه برگزاری دوره های ارتقا سازمان نظام مهندسی کردستان

ششمین دوره مسابقات رباتیک

سامانه همایش ها و مجلات پژوهشی

سامانه ارتباط با ICT

تقدیرنامه

« ملاقات مدیر کل محترم ادارۀ حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کردستان، سرتیپ 2 پاسدار؛ مراد حسنی با دکتر کیانی و اهدای لوح تقدیر این نهاد به ایشان به پاس خدمات وی در راستای فراگیر نمودن درس دفاع مقدس در سطح واحدها و مراکز آموزشی استان »