تقویم آموزشی - امتحانات پایان ترم پزشکی


عنوان
امتحانات پایان ترم پزشکی
از تاریخ
شنبه، 20 دی 1399
تا تاریخ
پنج‌شنبه، 2 بهمن 1399
توضیحات
امتحانات پایان ترم پزشکی