تقویم آموزشی - شروع امتحانات پایان ترم


عنوان
شروع امتحانات پایان ترم
از تاریخ
شنبه، 3 شهریور 1397
تا تاریخ
شنبه، 3 شهریور 1397
توضیحات
شروع امتحانات پایان ترم