تقویم آموزشی - امتحانات پایان ترم غیر پزشکی


عنوان
امتحانات پایان ترم غیر پزشکی
از تاریخ
شنبه، 13 دی 1399
تا تاریخ
پنج‌شنبه، 25 دی 1399
توضیحات
امتحانات پایان ترم غیر پزشکی