تقویم آموزشی - جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399


عنوان
جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399
از تاریخ
شنبه، 1 شهریور 1399
تا تاریخ
پنج‌شنبه، 2 بهمن 1399
توضیحات