تقویم آموزشی - جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال سوم سال تحصیلی 99-98


عنوان
جدول زمانبندی انتخاب واحد نیمسال سوم سال تحصیلی 99-98
از تاریخ
شنبه، 15 تیر 1398
تا تاریخ
پنج‌شنبه، 24 مرداد 1398
توضیحات