معرفی


زینت ابراهیمی


تربیت بدنی
تربیت بدنی
کارشناسی ارشد
مربي


دانشکده علوم انسانی

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد