معرفی


زینت ابراهیمی


تربیت بدنی
تربیت بدنی
کارشناسی ارشد
مربي

0903956391
دانشکده علوم انسانی
zin38@gmail.com

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد