معرفی


سوران مرزنگ


ریاضی و آمار
رياضي
دانشجوی دکتری
مربي


دانشکده فنی و مهندسی

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد