معرفی


شراره الهامي


زبان و ادبیات فارسی
ادبيات فارسي
دکترای تخصصی
استادیار


دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
7@iausdj.ac.ir

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد