معرفی


ساسان اسماعيلي


پرستاری
مهندسی پزشکی
دکترای تخصصی
مربي


دانشکده علوم پزشکی- پرستاری و مامایی

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد