معرفی


صبريه اميني


زیست شناسی
زيست شناسي علوم جانوري
دکترای تخصصی
استادیار


دانشکده علوم پایه

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد