معرفی


سلما ساعدي


زبان و ادبیات فارسی
ادبيات فارسي
دانشجوی دکتری
مربی


دانشکده علوم انسانی
13@iausdj.ac.ir

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد