معرفی


رويا شاكري


مدیریت
مديريت تكنولوژي
دکترای تخصصی
مربي


دانشکده علوم انسانی

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد