معرفی


نسرين برزنجه


زبان و ادبیات فارسی
ادبيات فارسي
کارشناسی ارشد
مربی
سنندج

دانشکده علوم انسانی
na_barzanjeh@yahoo.com

تحصیلات


  • کارشناسی، دانشگاه آزاد سنندج (1369 - 1373)

  • کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد سنندج (1373 - 1375)

    ساختار تصاویر غزلیات شمس

فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


عرفان ، ادب معاصر

روش شناسی تحقیق در علوم اسلامی ، روش شناسی تحقیق در ادبیات فارسی ، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت ،برنامه ریزی درسی و الگوهای تدوین طرح درس آشنایی با اصول و فنون ترجمه ، کاربرد فن آوری اطلاعات در تعلیم و تربیت ، الگوهای یاددهی و یادگیری ، انگیزش و یادگیری اثربخش ، اخلاق حرفه ای ، مهارت های زندگی ، دوره های ضیافت اندیشه و ...

مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد