معرفی


مطلب بايزيدِی


آب
علوم و مهندسی آبياري
دکترای تخصصی
استادیار
سنندج- دانشگاه آزاد اسلامی گروه مهندسی آب
09188708857
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
m.byzedi@gmail.com

تحصیلات


  • کارشناسی، رازی کرمانشاه (1374 - 1378)

  • کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (1378 - 1380)

    ارزیابی سیستم های آبیاری بارانی دشت قروه- دهگلان
  • دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران (1383 - 1387)

    تحلیل منطقه ای خشکسالی هیدرولوژیکی در مناطق جنوب غرب کشور

فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


منابع آب- آب های زیر زمینی - مدلسازی

- مدیر عامل -شرکت مهندسی آبژین گستر سنندج (1382-1380) - همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در زمینه بودجه ریزی و نظارت پروژه های منابع آب و آبیاری و زهکشی(1386-1382) - عضو هيئت علمي گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی سنندج (1396-1386) - مدیر بخش آب شرکت مهندسین مشاور رهاب سازه تدبیر (1396-1388). - تدريس در دانشگاه كردستان در سالهای 1381، 1387 ، 1388، 1391 - تدريس در دانشگاه آزاد شهر ری در سال 1383-1382 - تدریس در دانشگاه پیاو نور سنندج در سالهای 1387 ، 1388، 1389

- عضو کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضلاب روستایی کردستان - عضو کارگروه تخصصی آب و خاک اتاق بازرگانی کردستان

مدرس دوره مدیریت منابع آب برای کارکنان جهاد کشاورزی کردستان

مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد