معرفی


مصطفی آشنا


مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
دکتری تخصصی
استادیار
خیابان پاسداران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، دانشکده فنی، اتاق اساتید گروه مکانیک

دانشکده فنی و مهندسی
m_ashna@iausdj.ac.ir

تحصیلات


  • کارشناسی، دانشگاه تبریز (1377 - 1381)

  • کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز (1381 - 1383)

  • دکترا، دانشگاه تهران (1390 - 1396)

  • دکترا، زانکوی تاران ( - )

فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


انتقال گرما احتراق دینامیک سیالات محاسباتی

مدیر گروه مکانیک 87 تا 89

مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد