معرفی


محمد امیرپناهی


علوم اجتماعی
جامعه شناسی
دکترای تخصصی
مربي


دانشکده علوم انسانی

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد