معرفی


محمدافشين اكرمي مقدم


علوم درمانگاهی
دامپزشكي
دكتراي حرفه اي
مربي


دانشکده دامپزشکی

تحصیلات


فعالیت‌های پژوهشی


عناوین دروس


سایر


مسئولیت تمامی محتوای این صفحه بر عهده شخص هیأت علمی می باشد